27 oktober 2023

Zebrapad bij de Grote Koppel aangepast naar aanleiding van vragen CDA Zeist

De CDA fractie is in september benaderd door bewoners van de Grote koppel over de onoverzichtelijke situatie rondom het zebrapad vanaf winkelcentrum de Clomp naar de Grote Koppel. Op wens van de bewoners is bij de renovatie van winkelcentrum de Clomp wederom een zebrapad aangelegd, alleen blijkt uit ervaring dat weggebruikers slecht het zebrapad zien of niet op tijd hierop worden geattendeerd doormiddel van borden.

Naar aanleiding van raadsvragen van raadslid Esther Kant heeft het college het zebrapad opnieuw onderzocht. De conclusie is dat het zebrapad hier volgens de huidige richtlijnen niet aangelegd had mogen worden. Maar vanwege het belang dat de bewoners eraan hechten, laten we het zebrapad voorlopig liggen en verplaatsen we de bebording, zodat deze correct geplaatst is.

Het CDA Zeist is blij te constateren dat het college oog heeft voor de zorgen van de bewoners van de Grote koppel en maatwerk wil leveren en zodoende de bebording is aangepast.

Vragen en beantwoording zijn hier te lezen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.