Francois HOLLANDE - President of The French REPUBLIC Republic
27 april 2017

Structurele hervormingen in hogere versnelling

Vandaag heeft het Europees Parlement een nieuw uniek EU-breed steunprogramma voor lidstaten aangenomen. CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij onderhandelde namens het EP met de lidstaten over dit nieuwe programma. Het programma moet lidstaten ondersteunen bij het doorvoeren van de hervormingen die nodig zijn voor meer groei en banen. Steun wordt geboden door het organiseren van workshops, het uitbreiden van IT-capaciteit en uitwisseling van expertise tussen lidstaten.

Voor dit programma is een budget beschikbaar van 142,8 miljoen euro, afkomstig uit de Europese Structuur-en Investeringsfondsen. Van Nistelrooij: “Drie-vierde van de landen specifieke aanbevelingen worden al ondersteund door de regiofondsen. Dit programma vormt een mooie koppeling met reeds bestaande programma’s. Samen meer vaart maken in hervormingen, met additionele steun voor een bredere scope zoals voor bestrijding van fraude, corruptie en fiscale capaciteit. Hiermee vergroten we ook het effect van de vele fondsen die de EU beschikbaar stelt.” Na de positieve ervaring met een taskforce voor Cyprus en Griekenland wordt nu gekozen voor een verbreding naar alle lidstaten.

De verschillen in het uitvoeren van de afspraken in het Europees Semester zijn te groot. Je hebt achterblijvers en voorlopers. Binnen dit nieuwe programma kunnen de achterblijvers met de ervaring van de voorlopers sneller naar groei en banen. “Met de invoering van dit programma vinden we een beter evenwicht tussen de wortel en de stok: we moeten de lidstaten niet alleen straffen wanneer ze bepaalde doelstellingen gesteld door het stabiliteits- en groeipact niet halen. Maar ook steun bieden bij het realiseren van vereiste hervormingen. Een positieve stap!”, aldus Van Nistelrooij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.