31 mei 2017

Uitbreiding Economische en Monetaire Unie prematuur

Vandaag heeft de Europese Commissie haar reflectiepaper uitgebracht over de toekomstige ontwikkeling van de Economische en Monetaire Unie (EMU). In haar paper bespreekt de Commissie meerdere opties en ze geeft daarmee een voorzet voor de discussie. Esther de Lange, woordvoerder economische zaken:

“Het is goed dat de Europese Commissie de verschillende scenario’s schetst, maar voor het CDA is het vooral belangrijk dat mogelijke ontwikkelingen in de goede volgorde plaatsvinden. De EMU heeft verdieping en versterking nodig, maar een grote vlucht vooruit zonder eerst de fundamenten op orde te hebben is onverstandig en mogelijk zelfs contraproductief.

In plaats van grote sprongen in het onbekende zijn vooral kleine, concrete stappen nodig om vertrouwen te herstellen en landen economische gezonder te maken. Pas dan kun je op een fatsoenlijke manier met alle landen van de eurozone spreken over meer fundamentele vragen. Dus geen nieuw budget, maar nu de bestaande begroting hervormen en beter laten aansluiten bij het economisch beleid. Ook is het aangaan van gezamenlijke schulden nog een brug te ver en onwenselijk. Wel is het hard nodig om goed te kijken naar de risico’s van schuldpapier van de nationale overheden.

Verder moet voorafgaand aan een integratieplan wat ons betreft eerst gesproken worden over de democratische verantwoording. Zowel de nationale parlementen als het Europese parlement worden onvoldoende meegenomen in de besluitvorming over het bestuur van de eurozone. Zeker in landen die de laatste jaren geholpen zijn met steunprogramma’s is daarbij het draagvlak voor onze gezamenlijke munt flink beschadigd. In het Europees Parlement kan daarvoor bijvoorbeeld gekeken worden naar het opzetten van een speciale commissie voor eurozone zaken, waarin alleen leden plaatsnemen uit landen met de Euro en die samenwerkt met leden van de nationale parlementen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.