12 november 2018

CDA: Lagere heffing helpt sportclubs, muziekverenigingen en scouting

Sportclubs, muziekverenigingen, de scouting, maar onder meer ook dorpshuizen en speeltuinverenigingen profiteren vanaf volgend jaar mogelijk van een lager tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB). Het voorstel van het CDA dat wordt gesteund door de ChristenUnie en D66 kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

In maart pleitte CDA leider Sybrand Buma ervoor dat gemeentes sportclubs makkelijker een lagere ozb-heffing (onroerendezaakbelasting) zouden moeten geven. Buma: ‘De gemeente kan nu omslachtige subsidieregelingen verzinnen. Maar het zou veel makkelijker zijn als je de belasting niet hoeft te heffen. Sommige sportverenigingen betalen evenveel ozb als bedrijven. Gemeentes moeten het recht krijgen om verenigingen het burgertarief te laten betalen, wat veel lager is.’

Door de lagere gemeentelijke heffing kan bijvoorbeeld een lidmaatschap goedkoper, wat tot meer leden kan leiden. Of een club kan betere velden laten aanleggen.Gemeenten moeten kunnen kiezen voor een lager OZB-tarief voor verenigingen. Die vallen nog onder het hogere tarief voor niet-woningen, dat vaak drie keer zo hoog is als het tarief voor woningen.
,,Dat is eigenlijk te gek voor woorden'', aldus CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij wijst op het maatschappelijk belang van de organisaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.