17 januari 2018

CDA: meer ambitie hernieuwbare energie broodnodig voor Nederland en Europa

Vandaag heeft het Europarlement drie stukken wetgeving aangenomen uit het clean energy package. Het betreft de richtlijnen voor energie-efficiƫntie en hernieuwbare energie en de verordening governance van de energie-unie. Met de stemming vandaag heeft het Europarlement onder andere de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie verhoogd naar 35% tegen 2030.

Energiewoordvoerder Esther de Lange: "Ik ben blij dat we de Europese ambitie voor hernieuwbare energie hebben opgeschroefd vandaag. Natuurlijk vanwege het klimaat, maar ook omdat Nederland en Europa minder afhankelijk moeten gaan worden van energie uit het buitenland. Energie uit hernieuwbare bronnen is onderdeel van de oplossing, ook op termijn voor de teruglopende binnenlandse gaswinning. Bovendien zal dit - eerder dan verwacht al - gaan leiden tot een lagere energierekening. De laatste studies concluderen dat hernieuwbare energie tegen 2020 al goedkoper zal zijn dan energie uit fossiele bronnen* De consument plukt hier dus uiteindelijk de vruchten van".

Ook de positie van huishoudens die zelf energie opwekken zal verbeteren door de nieuwe wetgeving. De Lange: "Huishoudens spelen een onmisbare rol in de energietransitie, we moeten daarom mensen die zelf thuis energie opwekken uit hernieuwbare bronnen blijven aanmoedigen en hiervoor de goede voorwaarden scheppen. Vandaag hebben we daarom afgesproken dat deze huishoudens geen extra kosten mogen worden opgelegd voor het feit dat ze zelf thuis energie opwekken. Huishoudens die hun steentje bij willen dragen mogen hier niet voor gestraft worden".

Nederland bungelt onderaan de lijst in Europa als het aankomt op het aandeel hernieuwbare energie**. De Lange: "Dit moet en kan beter. We hebben ons vandaag weliswaar uitgesproken voor nationale doelstellingen naast de Europese, maar deze zijn deze slechts indicatief. Ik hoop dat de Europese regeringen de urgentie van de energietransitie blijven zien en hier ambitieuzer mee om blijven gaan", aldus Esther de Lange.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.