11 januari 2018

CDA: Stap dichterbij Europese pluk-ze-wet

De commissie binnenlandse zaken, justitie en burgerlijke vrijheden heeft vanmorgen ingestemd met een Europese verordening voor wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie. “Confiscatie en bevriezing van financieel gewin raakt criminelen daar waar het echt pijn doet: hun portemonnee. De huidige aanpak is vergeleken met de omvang van criminele opbrengsten een druppel op een gloeiende plaat. Door de automatische wederzijdse erkenning van rechterlijke besluiten tot inbeslagname of bevriezing, zijn we eindelijk in staat in heel Europa op te treden,” aldus Europarlementariër Jeroen Lenaers CDA-woordvoerder justitie.

De cijfers liegen er niet om: onderzoek wijst uit dat illegale markten in de Europese Unie een omvang hebben van ongeveer 110 miljard euro. Tot nu toe lukt het slechts om beslag te leggen op een bijzonder klein deel. Maar liefst 98,9% van de geschatte criminele winsten wordt niet geconfisqueerd en blijft dus in handen van criminelen. Lenaers: “Als criminelen zich niet laten beperken door landsgrenzen, dan moet onze politie en justitie dat ook niet doen! Zeker voor grensprovincies, waar grensoverschrijdende criminaliteit een dagelijkse realiteit is, is dit instrument uitermate belangrijk. Een Nederlandse rechter moet een crimineel ook over de grens kaal kunnen plukken.”

De nieuwe EU-verordening vervangt een verouderde Europese richtlijn die niet meer is opgewassen tegen de realiteit van de georganiseerde criminaliteit in Europa. Nu de commissie binnenlandse zaken, justitie en burgerlijke vrijheden haar goedkeuring heeft afgegeven, gaat het Europees Parlement in onderhandeling met de Raad om tot een gemeenschappelijke positie te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.