07 december 2017

CDA: Voorlopig akkoord typegoedkeuring auto's grote stap vooruit

Vanaf 2020 gaat de Europese Commissie zelf auto's testen op de markt, als lidstaten het nalaten sjoemelende fabrikanten beboeten en gaat zij ook de nationale goedkeuringsinstanties beter controleren. Dat staat onder andere in een voorlopig akkoord dat is bereikt tussen de lidstaten en het Europees Parlement. Het CDA Europa is tevreden met dit resultaat: "Dieselgate is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van onze interne markt. Dat mag nooit meer gebeuren," aldus CDA-Europarlementariërs Van de Camp en Van Nistelrooij.

Woordvoerder transport Van de Camp ziet veel waarde in het goedkeuringsforum dat wordt opgericht. "In dit forum moeten de nationale autoriteiten elkaar de maat gaan nemen. Het is ons gelukt om dit forum transparant te maken, waarbij bijvoorbeeld testresultaten gedeeld worden, en om ook derde partijen toe te laten, zoals ngo's die zich met deze materie bezig houden. Vreemde ogen dwingen en dieselgate heeft laten zien dat het daar aan ontbrak."

Woordvoerder interne markt Lambert van Nistelrooij ziet eindelijk een opening bij lidstaten naar een actievere rol voor de Europese Commissie in de handhaving van Europese regels: "We maken met elkaar Europese regels voor een geïntegreerde markt en laten vervolgens 28 nationale toezichthouders bepalen hoe deze te handhaven. Er zijn talloze voorbeelden te vinden waarbij dit is misgegaan. Het is daarom niet meer dan logisch dat we de Europese Commissie het vertrouwen geven om als stok achter de deur toezicht te houden."

In het akkoord is ook afgesproken dat goedkeuringsinstanties 1 op de 40.000 auto's die wordt toegelaten op de markt ook echt moeten testen op de weg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.