15 november 2017

Europees Parlement: problemen met wolven en ganzen aanpakken

Nederland moet beter voorbereid zijn op de komst van meer wolven en wolf-hondhybriden. Dat zegt Annie Schreijer-Pierik, CDA Europarlementariër over het EU-Actieplan Natuur, Mensen en Economie waarmee het Europees Parlement woensdag heeft ingestemd. Maandag werd een wolf in het Overijsselse Kloosterhaar doodgereden.

Het EU-Parlement sprak met grote meerderheid zijn steun uit voor de voorstellen van CDA’er Annie Schreijer-Pierik aan de Commissie en lidstaten om de problemen met wolven en ganzen daadkrachtig aan te pakken. Het EU-Parlement eist van de Commissie en lidstaten dat zij de beschermde status van deze probleemsoorten wijzigen in regio’s waar de populaties niet langer bedreigd zijn en er problemen met vee, veiligheid, sociaaleconomische activiteiten op het platteland en andere beschermde soorten ontstaan.

“De eerste wolven duiken nu ook op in Nederland. Het lijkt allemaal leuk en sommige mensen vinden ze knuffelig, maar binnenkort verscheuren de wolven vast schapen, kalveren of paarden in Nederland. Deze bedreiging voor weidegang en veiligheid van toeristen speelt namelijk al jaren in Duitsland en andere EU-landen. Wolven zijn een beschermde soort, maar het blijven roofdieren. Afrasteren helpt niet. De ontwikkeling mag niet gaan zoals met de trekganzen, die van een beschermde soort nu zijn uitgegroeid tot een ware plaag voor boeren.”

Schreijer waarschuwt vooral voor kruisingen tussen wolven en verwilderde honden. Daarvan lopen er al exemplaren in Duitsland en komen weldra naar Nederland. “Helaas nog een taboe. Die wolf-hondhybriden zijn minder schuw en kunnen heel gevaarlijk zijn, zelfs kinderen aanvallen. Nederland en andere lidstaten moeten die zorgvuldig uit de populatie verwijderen en bejagen. Ze zijn anders dan de zuivere wolf niet beschermd, zo antwoordde ook de Europese Commissie op mijn vragen.”

"Waar het gaat om de explosieve toename van bepaalde beschermde watervogels, zoals ganzen, die andere bedreigde soorten en habitats bedreigen, steunt het EU-Parlement woensdag haar aanbevelingen aan de Europese Commissie en de lidstaten om bejaging als oplossing in te zetten. “Naast de bedreiging van de luchtvaart, landbouw en andere beschermde vogels door de ganzenplaag, is ook de aalscholverpopulatie in sommige delen van Europa tot een grote bedreiging voor zeldzame vissen geworden. Dat moet anders en geregionaliseerd bekeken worden”, aldus Schreijer. “Ik ben blij dat het EU-Parlement mijn oproep vandaag bekrachtigt.”

Het Europees Parlement steunde ook voorstellen van Schreijer-Pierik tot invoering van betalingen aan grondeigenaren die bijdragen aan natuurbeheer, landschap en waterkwaliteit. “Het Europees Parlement steunt mijn oproep om met grondeigenaren en grondgebruikers de mogelijkheid van groene en blauwe ecosysteemdiensten tegen een eerlijke marktconforme vergoeding te onderzoeken. Dat bijna het voltallige EU-Parlement nu benadrukt dat onnodige conflicten tussen grondeigenaren, gebruikers en natuurbeschermers in lidstaten en regio’s moet worden voorkomen door een flexibeler natuurwetuitvoering, kan men gerust een kleine doorbraak noemen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.