09 november 2018

Mulder: ‘’Er moet een meldpunt komen voor klimaatbeleid’’

Veel mensen en bedrijven maken zich zorgen over het klimaatbeleid. Door de hoeveelheid aan regels en informatie is het soms lastig om door de bomen het bos te blijven zien. Tweede Kamerlid Agnes Mulder: ‘’Dat wij met elkaar moeten komen tot een klimaatakkoord is een feit. Maar het moet wel een breed gedragen akkoord zijn voor mensen  en bedrijven. Daarom pleit het CDA voor een klimaatmeldpunt waar iedereen terecht kan die tegen een muur aan regels en maatregelen oploopt.’’
 
Deze week werd de begroting van Economische Zaken en Klimaat besproken in de Tweede Kamer. Naast het klimaatmeldpunt waar mensen en bedrijven terecht kunnen met hun zorgen, pleit het CDA ook voor een ‘’nationale raadsman’’. Deze zal zich bezighouden met kwesties rond duurzame energie en energiebesparing. Mulder: ,,We zien dat bij duurzame energieprojecten mensen worden geconfronteerd met projecten die een grote impact hebben op hun leefomgeving. Zij hebben het gevoel dat zij alleen staan ten opzichte van de overheid. En hebben geen idee waar ze aan de bel kunnen trekken''. 
 
Voor een goede energiemix vindt het CDA het van belang ook te blijven kijken naar de mogelijkheden van kernenergie. Dat roept de partij al jaren. Ook nu vindt het CDA het gebruik van kernenergie het overwegen waard, maar wijst erop dat het geen antwoord kan bieden voor de korte termijn.
De bouw van kerncentrales duurt te lang om bij te dragen aan de reductie van de CO2-uitstoot voor 2030. Mulder heeft wel aangegeven onderzoek te blijven doen naar de kosten en mogelijkheden van kernenergie in de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.