Wim van de Camp is geboren in Oss, Noord Brabant op 27 juli 1953 waar zijn ouders een agrarisch bedrijf hadden. Na de middelbare school is hij Tropische Landbouw gaan studeren aan de Hogere Agrarische School te Deventer en behaalde zijn ingenieursdiploma in 1976. Daarna is Wim begonnen met een studie Rechten aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen waarin hij afstudeerde in 1982. 

Werkzaamheden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tijdens deze periode was Wim voorzitter van de toenmalige jongerenpartij van de KVP (één van de voorgangers van het CDA) en daarna vicevoorzitter van het CDJA, nadat de KVP, CHU en ARP in 1980 gefuseerd waren. In die tijd was hij ook lid van het landelijke partijbestuur van het CDA Na zijn afronding van zijn studies is Wim in 1982 als beleidsmedewerker gaan werken bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). In 1986 werd Wim gekozen als lid van de Tweede Kamer de Staten Generaal. In deze periode heeft hij de portefeuilles Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen en Justitie en Binnenlandse zaken onder de hoede gehad, alsmede de rol van ´fractie secretaris´ binnen de Tweede Kamerfractie van het CDA.

Overstap naar het Europees Parlement

Na 23 jaar in de Tweede Kamer, werd Wim in 2009 voor het CDA gekozen als Europarlementariër. Wim begint zijn eerste vijfjarige termijn in het Europees Parlement als delegatieleider van de vijf CDA Europarlementariërs die deel uitmaken van de Europese Volkspartij (EVP, de Europese moederpartij van het CDA).

Werkzaamheden in het Europees Parlement

In deze eerste vijf jaar werd Wim permanent lid van de Commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) en plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) en tevens werd hij lid van de China Delegatie. In 2014 werd Wim herkozen voor een tweede termijn als lid van het Europees Parlement. Op dit moment is hij coördinator van de Commissie Transport en Toerisme (TRAN), plaatsvervangend lid van de Commissie Internationale Handel (INTA), Commissie Begrotingscontrole (CONT) en lid van de China Delegatie.

Bij de Commissie TRAN is één van de hoogtepunten geweest dat Wim rapporteur was voor het Vierde Spoorweg Pakket. Ook heeft hij gerapporteerd bij de tussentijdse evaluatie van het Witboek Vervoer.

Hobbies

Naast zijn politieke werk heeft Wim van de Camp een passie voor motoren en lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.