Kinderen moeten beter beschermd worden tegen reclame op televisie en internet. Daar heeft onderwijswoordvoerder Harry van der Molen voor gepleit  bij minister Slob, bij de behandeling van de mediabegroting.

Het CDA vindt dat kinderen nu teveel worden gezien als ‘mini-consumenten’. Ouders zijn weliswaar verantwoordelijk voor het kijkgedrag van kinderen op tv en sociale media, maar in de toenemende digitaliserende wereld is het steeds lastiger om hier als ouder grip op krijgen. Het CDA doet daarom een aantal concrete voorstellen om ouders te helpen en kinderen beter te beschermen.

Beschermen van kinderen: commerciële beïnvloeding

De toenemende commercialisering van kinderen moet wat het CDA betreft stoppen. Het online op gewiekste wijze proberen te beïnvloeden van kinderen lijkt namelijk steeds meer toe te nemen. Uit onderzoek blijkt dat vooral kinderen het lastig vinden reclame van influencers of BN’ers te herkennen, terwijl zij het meest beïnvloedbaar zijn. Het CDA vindt het van groot belang dat het voor iedereen helder is wanneer het om reclame gaat, zeker bij reclames gericht op kinderen.
Indien een influencer of BN’er betaald wordt of iets gratis heeft gekregen moet dit wat het CDA betreft altijd volstrekt helder zijn. Alleen in de beschrijving vermelden dat het om een advertentie gaat vindt het CDA onvoldoende, al gebeurt dit zelfs niet altijd of is dit onduidelijk.

1.Het CDA wil dat ook in video’s of in afbeeldingen zelf moet worden vermeld dat het om een advertentie gaat. Bijvoorbeeld doordat het genoemd wordt of doordat er een zin in beeld moet worden toegevoegd: "Deze video/afbeelding bevat reclame voor [naam adverteerder]".

2.Een instantie gaat proactief overtredingen op de Nederlandse Reclame Code opsporen, in plaats van alleen te mogen handelen op binnengekomen klachten.

Beschermen van kinderen: richtlijn audiovisuele mediadiensten

Het CDA is blij met de nieuwe Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten. Het lijkt er op dat, vanwege de tegenstem van Nederland, de richtlijn niet ruim zal worden geïmplementeerd in ons land.

3.Het CDA wil een ruime implementatie van de richtlijn. Sponsoring van kinderprogramma’s wordt verboden. Maar wat is nu precies een kinderprogramma? Is dat alleen een programma gemaakt voor kinderen? Ook naar een programma wat officieel geen kinderprogramma is kunnen veel kinderen kijken.

4.Sluikreclame wordt niet toegestaan bij programma's met een significant kinderpubliek.


Beschermen van kinderen: schadelijke beelden

Kinderen worden via telefoons en/of tablets regelmatig geconfronteerd met filmpjes op YouTube met beelden van bijvoorbeeld geweld. Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen worden beschermd tegen dit soort schadelijke beelden.

5.Het CDA wil een kijkwijzer voor YouTube.


Beschermen van kinderen: regels voor uitzendtijden

In de mediabegroting wordt aangegeven dat er wijziging plaatsvindt in de regels voor uitzendtijden. Het is onwenselijk dat de oudere jeugd makkelijker te maken krijgt met schadelijk audiovisueel materiaal.

6. Het CDA wil geen vervroeging van de leeftijdscategorie 16 + van 22:00 uur naar 20:00 uur.

Beschermen van kinderen: wettelijk verankeren toezicht
 

7. Het toezicht van het Commissariaat voor de Media op Nicam, de organisatie van de Kijkwijzer, wordt wettelijk verankerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.