Kandidaten TK21
20 mei 2022

Kamervragen over de eigendomsstatus van de Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt

Schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de eigendomsstatus van de Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt.

Vraag 1:
Bent u bekend met het bericht ‘Ministerie wil toch kijken of verbreding van fietspad Maasbrug mogelijk is? (1) 

Vraag 2:
Herinnert u zich het notaoverleg MIRT van 11 april jongstleden waarin u stelde dat de Maasbrug en het fietspad op de Maasburg in beheer zijn van de provincie? (2)

Vraag 3: 
Bent u op de hoogte van de beheersovereenkomst (overeenkomst LB-3968: Rijkswaterstaat, Directie Limburg) waarin is vastgelegd dat de brug, inclusief het fietspad, eigendom is van Rijkswaterstaat, en dus van het Rijk? 

Vraag 4: 
Hoe beoordeelt u, in het licht van deze beheersovereenkomst, uw uitspraak dat de Maasbrug en het fietspad op de Maasburg in beheer zijn van de provincie? 

Vraag 5: 
Indien het klopt dat het fietspad op de Maasbrug eigendom is van het Rijk, bent u het dan met de indiener van de vragen eens dat de verantwoordelijkheid voor het beheer en groot onderhoud van het fietspad voor het Rijk is? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 6: 
Bent u bereid om de aanpassing van het fietspad te betrekken bij de geplande werkzaamheden aan het brugdek van de Maasbrug dan wel kort na deze werkzaamheden? 

(1) https://www.kliknieuws.nl/regio/maasdriehoek/192275/ministerie-wil-toch-kijken-of-verbreding-van-fietspad-maasbrug-
(2) https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A07588

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.