Kandidaten TK21
23 mei 2022

Kamervragen over het bericht ‘Als studenten zelf alarm slaan over hun cocaïnegebruik, dan is er wat aan de hand’

Schriftelijke vragen van de leden Slootweg en Van der Molen (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Als studenten zelf alarm slaan over hun cocaïnegebruik, dan is er wat aan de hand’.

  1. Herkent u de alarmbellen die de Utrechtse studentenvereniging U.V.S.V/N.V.V.S.U. luidt over het excessief gestegen gebruik van harddrugs onder studenten sinds corona? (1) 
  2. Bent u het met de leden van de CDA-fractie eens dat dit een zorgelijke ontwikkeling is, zeker ook omdat deze ontwikkeling mede onderbouwd wordt door het Trimbos-instituut dat aangeeft dat 12,5% van de studenten in het hoger onderwijs ooit cocaïne heeft gebruikt? (2)
  3. Kunt u aangeven hoe het gebruik van harddrugs onder studenten in andere steden en jongeren in brede zin zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld?
  4. Op welke wijze wordt de aanpak van het gebruik van (hard)drugs in studentenhuizen meegenomen in de plannen rond drugspreventie, die zijn aangekondigd in de hoofdlijnenbrief van de aanpak georganiseerde criminaliteit? (3) 
  5. Wanneer worden uw plannen rond drugspreventie uiterlijk naar de Kamer gestuurd?
  6. Deelt u de mening, zoals verwoord door misdaadjournalist John van den Heuvel, dat het bespreekbaar maken van drugsgebruik onder de jongere generatie en de negatieve (maatschappelijke) gevolgen daarvan (ook) door de overheid zou moeten worden opgepakt? (4) Zo ja, op welke wijze gaat u deze taak in de komende tijd oppakken?
  7. In hoeverre werkt u op dit terrein momenteel al samen met studentenverenigingen om hierin samen op te trekken? Ziet u kansen om de samenwerking hierin te intensiveren?

(1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/als-studenten-zelf-alarm-slaan-over-hun-cocainegebruik-dan-is-er-wat-aan-de-hand~b673ab36/
(2) Trimbos-instituut, ‘Preventie van cocaïnegebruik – Inventarisatie en kansen voor de toekomst’ (2021).
(3) Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 29911, nr. 348.
(4) RTL Boulevard, ‘John behoedt studenten voor drugsgebruik: ‘Zou overheid ook moeten doen’’, 13 mei 2022.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.