03 oktober 2022

Kamervragen over het bericht dat het leegstaande Leeuwarder belastingkantoor alleen kan worden ontwikkeld met steun van het Rijk

Vraag 1:

Bent u bekend met het bericht dat er nog altijd geen plan ligt voor het voormalige kantoor van de Belastingdienst in Leeuwarden? (1) (2)

 

Vraag 2:

Klopt het dat het gebouw in bezit en beheer is van het Rijksvastgoedbedrijf?

 

Vraag 3:

Deelt u de mening dat het met de huidige woningnood en de huisvestingproblematiek van statushouders van groot belang is dat er snel een nieuwe bestemming wordt gegeven aan het kantoorpand?

 

Vraag 4:

Welke obstakels staan een herbestemming in de weg?

 

Vraag 5:

Kunt u het Rijksvastgoedbedrijf verzoeken zo snel mogelijk met een concreet plan te komen, zodat het voormalige belastingkantoor een nieuwe functie krijgt?

 

Vraag 6:

Hoeveel leegstaande gebouwen heeft het Rijksvastgoedbedrijf landelijk in bezit die nog geen nieuwe bestemming hebben?

 

Vraag 7:

Kan het Rijksvastgoedbedrijf versneld aan de slag gaan met het herbestemmen van leegstaande panden? 

 

(1) Leeuwarder Courant, 28 september 2022: https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Plan-Belastingkantoor-kan-alleen-met-rijk-27953725.html

(2) Leeuwarder Courant, 19 september 2022: https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Nog-altijd-is-er-geen-plan-voor-voormalig-kantoor-van-de-Belastingdienst-aan-de-Tesselschadestraat-in-Leeuwarden-Het-is-schrijnend-27930290.html

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.