16 november 2022

MBO'ers zijn ook studenten

Hoewel mbo'ers net zo goed studenten zijn als studenten in het hoger onderwijs, worden ze nog steeds ongelijk behandeld. Wat het CDA betreft worden de volgende stappen genomen om mbo'ers gelijk te behandelen:

  1. Geef alle mbo-studenten een collegekaart. Zo kunnen ze aantonen dat ze student zijn en in aanmerking komen voor kortingen.
  2. Voor MBO studenten gelden strengere voorwaarden en een kortere periode waarin ze  lesgeld terug kunnen vragen. Trek die voorwaarden gelijk.
  3. Studenten in het mbo kunnen geen aanspraak maken op gemeentelijke studietoeslag indien ze door een beperking niets bij kunnen bijverdienen. Verruim die regeling.
  4. In de medezeggenschapsmonitor hebben we alleen aandacht voor medezeggenschap in het hoger onderwijs. Breid dat uit en waardeer mbo’ers die aan medezeggenschap doen.
  5. Mbo’ers die op zichzelf willen gaan wonen lopen tegen regels aan die studenten in het hoger onderwijs voortrekken. Maak daar in goed overleg een einde aan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.