Op woensdag 11 november 2020 is begonnen met de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken. Martijn van Helvert heeft in zijn eerste termijn een drietal onderwerpen behandeld:

  1. Suriname 
  2. Nagorno-Karabach
  3. Genocide onderzoek China

1. Namens het CDA wilt Martijn een hernieuwde, sterke relatie met Suriname. Nederland heeft een lange relatie met Suriname. Veel mensen met Surinaamse roots wonen in Nederland en daarvnaast hebben veel Nederlanders familie en vrienden in Suriname. Nu Santhoki de nieuwe premier is, kunnen we werken aan het verbeteren en uitbouwen van die relatie. Een relatie op basis van gelijkwaardigheid en respect.

  • Daarom stelt Martijn voor om economische banden te ontwikkelen met Suriname door bijvoorbeeld te investeren in de haven van Paramaribo, landbouw en veeteelt en de zorg en zorgvastgoed.
  • Ook is de visumliberalisatie een lange wens van Suriname. Suriname moet daarvoor aan diverse voorwaarden voldoen op het punt van de rechtsstaat en goed bestuur. Ook daarbij wil het CDA Suriname helpen zodat dit snel gerealiseerd kan worden.

Martijn heeft om dit te bereiken twee amendementen ingediend die geld moeten vrijmaken voor het verbeteren van de relatie met Suriname. Martijn: ''Ik kijk uit naar een goede relatie met Suriname en ik kijk uit naar een bezoek aan het mooie land, zodra Corona het toelaat, om collega’s en vrienden te ontmoeten!''

2. Daarnaast besteedde Martijn aandacht aan de verschrikkelijke situatie voor de burgers in Nagorno-Karabach en voor hen die verjaagd zijn door Troepen uit Azerbeidzjan, gesteund door Turkije en jihadistsiche rebellen.

Het CDA vraagt om humanitaire hulp voor de burgers die onderdak, voedsel en medische hulp ontberen.

Martijn heeft tevens gevraagd wat de minister ervan vindt om blauwhelmen te sturen om de strijdende partijen uiteen te houden. Daarmee zorgen we ervoor dat dit niet wordt overgelaten aan Turkije en Rusland. Hoe kijkt de minister aan tegen het idee om deze blauwhelmen een Transistie Autoriteit te laten zijn die toezicht houdt op het ontwapenen en terugtrekken van troepen, op mensenrechten, op ordehandhaving, op de terugkeer van vluchtelingen en op het herstel van infra.

3. Tot slot is er gevraagd om een onafhankelijk internationaal onderzoek naar genocide in China. Het gaat hierbij niet alleen om het systematisch doden van Oeigoeren, genocide is ook het systematisch lichamelijk of geestelijk letsel toebrengen aan leden van een groep, het scheppen van voorwaarden voor systematisch vernietiging van een groep of gedwongen geboortebeperking. Dit moet onderzocht worden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.