17 december 2020

Schriftelijke vragen over het bericht dat Boko Haram meer dan 300 kinderen heeft ontvoerd in Nigeria

De terreurorganisatie Boko Haram heeft onlangs een grote groep scholieren ontvoerd in het noorden van Nigeria. Daar waar de kerstdagen voor iedereen in het teken moet staan van liefde, warmte en vreugde, gaan de ontvoerde kinderen en hun familieleden en vrienden een periode tegemoet van angst en verdriet.

Sinds 2012 heeft Boko Haram honderden onderwijzers, scholieren en studenten gedood of verwond en duizenden kinderen zijn ontvoerd. De ontvoerde kinderen worden gebrainwashed met radicaal islamitisch gedachtegoed en vervolgens ingezet als kindsoldaten. Het CDA vindt dit ontoelaatbaar en roept de Nederlandse regering op om Nigeria te helpen bij het bestrijden van Boko Haram. Daarom heb ik de minister van Buitenlandse Zaken de volgende vragen gesteld: 

Schriftelijke vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Boko Haram meer dan 300 kinderen heeft ontvoerd in Nigeria

Vraag 1: Kent u het bericht “UN chief calls for immediate release of abducted children in Nigeria” (1)

Vraag 2: Klopt het dat deze kinderen vlak voor de kerst zijn ontvoerd vanwege hun geloofsovertuiging of, in de ogen van de ontvoerders, ‘het gebrek’ daaraan?

Vraag 3: Hoeveel kinderen zijn er in Nigeria de afgelopen vijf jaar ontvoerd door Boko Haram, hoeveel kinderen zijn er nog altijd vermist en is het aantal kind ontvoeringen door Boko Haram in Nigeria de afgelopen jaren toegenomen toe?

Vraag 4: Bent u het met mij eens dat het lot van deze kinderen onze blijvende aandacht verdiend?

Vraag 5: Kunt u bij de regering van Nigeria aangeven dat Nederland erg bezorgd is over de grootschalige ontvoeringen van kinderen door Boko Haram en dat Nederland bereid is mee te denken over oplossingen? 

Vraag 6: Kunt u ervoor pleiten dat de regering in Nigeria namen en foto’s van de vermiste kinderen blijft publiceren totdat ze allemaal weer in vrijheid zijn gesteld?

Vraag 7: Kunt u aangeven wat u en uw Europese collega ministers van Buitenlandse Zaken voor mogelijkheden zien om Nigeria te helpen deze kinderen zo spoedig mogelijk vrij te krijgen?

Vraag 8: Welke bijdrage levert Nederland op dit moment in de strijd tegen Boko Haram en ziet u mogelijkheden om deze bijdrage, gezien de toenemende  activiteit van deze terroristische organisatie, op te schroeven?

Vraag 9: Kunt u aangeven wat u extra zou willen ondernemen om deze kinderen, het liefst nog voor de kerst, vrij te krijgen?

  1. https://news.un.org/en/story/2020/12/1079942.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.