Al geruime tijd en in toenemende mate sinds de Corona-uitbraak die ook Griekenland heeft getroffen, maken we ons grote zorgen over de situatie waarin minderjarigen verkeren in de kampen op de Griekse eilanden. Het CDA heeft samen met enkele andere partijen in de Tweede Kamer, een motie ingediend waarin de regering is opgeroepen in actie te komen om de minderjarigen op de eilanden zo spoedig mogelijk in veiligheid te laten brengen. Een belangrijke eerste stap, maar wij vinden het vanzelfsprekend dat meer nodig is dan alleen die basis veiligheid. Wij willen ook dat hun procedures vlot worden opgepakt en afgerond en de minderjarigen hebben zorg, begeleiding en onderwijs nodig. Nu hebben zij geen enkel perspectief en dat is niet acceptabel. Voor en achter de schermen is er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat hieraan tegemoet werd gekomen. Vandaag heeft het kabinet haar plan gepresenteerd om het tij te keren. 

Laat gezegd zijn dat er, in de aanloop hiervan, ook door ons diverse concrete suggesties zijn gedaan om de situatie te verbeteren, met andere landen, binnen de EU en als Nederland alleen. Diverse organisaties zijn daarbij betrokken. Gelukkig waren er ook mensen in ons eigen CDA netwerk die hebben meegedacht en hun hulp aanboden om te bemiddelen en contacten te leggen. Samen kunnen we nog altijd meer. 

Wij hebben ingezet op een effectieve oplossing waar zoveel mogelijk minderjarigen nu maar ook in de toekomst baat bij hebben. Het kabinet heeft een passend plan gepresenteerd waarbij gehoor is gegeven aan onze motie en inzet. Om voor alle kinderen die in de kampen zitten maar ook voor de kinderen die nog gaan komen, een structurele oplossing te bieden. Het CDA heeft alles op alles gezet om gedurende een langere periode effectieve hulp te verlenen om kinderen, die nu aan hun lot zijn overgelaten, nu en in de toekomst, daadwerkelijk te helpen.  

Met hulp van Nederland en betrokken organisaties zal een aantal opvangvoorzieningen worden ingericht waar minderjarigen de noodzakelijke zorg, begeleiding en scholing krijgen en hun asielprocedure wordt eindelijk daadwerkelijk opgestart. Deze opvangvoorzieningen worden door Nederland gefinancierd. De capaciteit van de opvang is 48 plekken waardoor, gelet op het verloop, de komende drie jaar ruim 500 minderjarigen kunnen worden opgevangen. Daarnaast wordt Griekenland substantieel ondersteund bij het inrichten van een voogdijprogramma voor alle minderjarige vluchtelingen en migranten. Hier heeft de Griekse regering ons expliciet om gevraagd, in het belang van alle minderjarigen daar. De Griekse overheid krijgt het simpelweg alleen niet voor elkaar om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Daar hebben ze assistentie van Nederland bij nodig. Die krijgen ze nu. 

Wat ons betreft zet het kabinet hiermee een goede eerste stap die wat ons betreft navolging zou moeten krijgen van andere landen. De inzet van het kabinet is erop gericht om de situatie van alle kinderen daar structureel te verbeteren en die inzet zou, zeker wat directe opvang betreft, wat ons betreft zo groot mogelijk moeten worden uitgebouwd. Daar zullen wij ons de komende tijd hard voor blijven maken. 

Intussen kijken we natuurlijk ook uit naar de nieuwe asiel & migratie-agenda van de Europese Commissie. Dan wordt hopelijk ook op andere belangrijke aspecten doorgepakt, zoals een eerlijke verdeling en een effectievere terugkeer. 


Madeleine van Toorenburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.