Deze week stond het diversiteitsbeleid bij de nationale politie op de agenda van de Tweede Kamer. Het CDA vindt het belangrijk dat de politie op hoofdlijnen een afspiegeling van de samenleving is. Daarom steunt het CDA het streven van minister Blok en het korps naar meer diversiteit in het korps. ‘Maar het gaat daarbij zeker niet alleen om etniciteit. Het gaat ook om sekse, leeftijd, opleiding, geaardheid en andere zaken’, aldus CDA woordvoerder Madeleine van Toorenburg.

Het CDA vindt het daarbij belangrijk dat de toelatingseisen en de exameneisen voor alle politieagenten gelijk moeten zijn. Hooguit kan bij de werving en de opleiding en het gereedmaken van kandidaten van bepaalde bevolkingsgroepen een extra inspanning worden gedaan. Van Toorenburg: “Maar wij willen wel dat iedere politieman en iedere politievrouw door dezelfde hoepel moet springen om af te kunnen studeren aan de Politieacademie. Dat is van groot belang, niet alleen voor de eigenwaarde van de betrokken politiemensen, maar ook voor het vertrouwen van de bevolking in de politie in het algemeen.” Minister Blok bevestigde dat alle politiemensen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen.

Het landelijk streefcijfer voor diversiteit op basis van culturele achtergrond is 25%. Van Toorenburg wilde graag van de minister weten of het daarbij mogelijk is dat een individueel korps een ander percentage hanteert. Dit soort lokaal maatwerk is inderdaad mogelijk, aldus de minister. Het kan heel goed zijn dat een lokale korpschef op grond van het werkgebied waarin hij actief is, zegt: in dit gebied wil ik een ander percentage. De landelijke korpschef stuurt er dan zodanig op dat de optelsom wel in de buurt van dat landelijk percentage van 25% uitkomt.

De hoofddoekdiscussie kwam ook nog kort ter sprake. Het CDA is daar heel duidelijk in: “Wij hebben begrepen dat de hoofddoek niet is toegestaan en ook niet toegestaan zal worden als onderdeel van het politie-uniform. De CDA-fractie is het daar van harte mee eens. In essentie is de hoofddoek een religieuze uiting. Wij hechten eraan dat organisaties, zoals de politie, neutraliteit uitstralen, ook als het gaat om religie.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.