Metagroep Waarden

Over deze metagroep

Waarden en normen zijn belangrijk. Voor individuele mensen zijn ze bepalend voor de keuzes die ze maken, voor een samenleving voor hoe je met elkaar samenleeft. Waarden en normen gaan natuurlijk over goed omgaan met elkaar en over fatsoen, maar ze reiken dieper en verder: van het meewegen van de belangen van toekomstige generaties bij de beslissingen van vandaag tot het vasthouden aan solidariteit in moeilijke tijden bijvoorbeeld. Of van het uitgangspunt dat zorg altijd over mensen gaat tot het zuinig en zorgvuldig omgaan met geld.

Uitgangspunten
Het CDA vindt waarden ook voor zichzelf essentieel, zowel voor de standpuntbepaling als voor de manier van politiek bedrijven. We hebben de waarden gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, rentmeesterschap en publieke gerechtigheid daarvoor als uitgangspunten gekozen. In elke tijd en situatie zullen die een eigen invulling moeten krijgen, om in telkens andere omstandigheden antwoorden te vinden op de vragen van onze samenleving.

Opdracht voor de metagroep
De metagroep Waarden onderzoekt de betekenis van waarden in de politiek en in de samenleving van vandaag. Welke waarden zijn belangrijk en hoe worden ze concreet gemaakt?

Leden metagroep

De metagroep Waarden bestond uit de volgende leden: Leonard Geluk (voorzitter), Liza Kozlowska-School, Marleen van Mossel, Mustafa Amahouch, Frank Petter, David Vriesendorp, Cor Jansen, Govert Buijs, Jan Eerbeek, Pieter Jan Dijkman (WI), Karin Hoentjen (ondersteuning vanuit partijbureau)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.