• Continue aandacht voor veilige dijken
  • Genoeg en schoon oppervlaktewater
  • Terugdringen van en voorkomen van verdere vervuiling van water
  • Bestrijding muskusratten
  • Aanpak veenweidegebied samen met alle belanghebbenden
  • Meer energie winnen bij de zuivering van afvalwater
  • Via innovaties duurzame energie uit water
  • Zuinig met geld, een beperkte belastingaanpassing
  • Langs dijken fietsen en wandelen mogelijk maken
  • Stimuleren groene tuinen in steden/dorpen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.