Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een voorstel van CDA-Kamerlid Wytske de Pater-Postma om de matrixborden boven de snelwegen, voor zover ze daarvoor geschikt zijn, standaard de actuele maximumsnelheid aan te laten geven.

"Het is voor automobilisten veel duidelijker, en daarmee veiliger, als de snelheid op matrixborden standaard wordt weergegeven", zegt De Pater-Postma. "Bovendien kan het boetes schelen, zeker als bij natuurgebieden de maximumsnelheid plotseling wordt verlaagd."

De maximumsnelheid verschilt niet alleen sterk per snelweg, ook geldt op sommige trajecten 's avonds en 's nachts een andere limiet dan overdag. Daar komt nog bij dat door de stikstofaanpak van het kabinet op veel plaatsen de maximumsnelheid mogelijk omlaag gaat.

Nu worden de matrixborden alleen gebruikt om aan te geven dat ergens tijdelijk een afwijkende maximumsnelheid of adviessnelheid geldt, bijvoorbeeld in verband met drukte, werkzaamheden of na een ongeval. Of om te waarschuwen dat een rijstrook is afgesloten.

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen aarzelt nog over het voorstel, mede omdat niet alle matrixborden in staat zijn een maximumsnelheid met drie cijfers weer te geven. Wel gaf zij al aan dat zij met wegbeheerder Rijkswaterstaat wil overleggen over "wat wel en niet kan".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.