30 oktober 2018

CDA Zeeland uit zorgen over windmolens in achtertuin

Dinsdag 30 oktober - THOLEN - Het CDA heeft zorgen geuit over het plaatsen van reuze windmolens in de Auvergnepolder. Hierbij zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Op 6 november 2017 vond er een inloopavond plaats waarbij energiebedrijf Innogy en de gemeente Bergen op Zoom plannen toelichtten over het plaatsen van vier megawindmolens in de Auvergnepolder. Hier staan momenteel acht windmolens, welke energiebedrijf Innogy wil vervangen voor vier grotere exemplaren. Deze zouden tussen de 210 en 230 meter hoog worden[1]

Voor deze avond waren ook inwoners van Tholen uitgenodigd omdat ze woonachtig zijn binnen een straal van 2000 meter van de te plaatsen molens – ze zouden dus duidelijk zichtbaar zijn voor Tholenaren. Echter bleek het college van Tholen niet op de hoogte gesteld van deze avond, waardoor zij ook niet aanwezig konden zijn. De aanwezige wethouder van Bergen Op Zoom erkende gedurende de avond dat er geen bestuurlijk overleg is gevoerd.

Op 3 oktober 2018 heeft het Thoolse college van burgemeester en wethouders alternatieven aangeboden aan het college van Bergen op Zoom. Deze alternatieven zijn ontwikkeld omdat er onrust is ontstaan onder Tholenaren: er wordt gevreesd voor zeer grote windmolens in de achtertuin.

Het CDA vindt het belangrijk dat er voor gezorgd wordt dat Zeeuwse inwoners kunnen bouwen op het beleid wat in Zeeland is vastgesteld.

Naar aanleiding van bovenstaande gebeurtenissen, stelt de CDA-Statenfractie Zeeland de volgende vragen aan GS:

1.   Is het college bekend met het bovenstaand initiatief? Zo ja, hoe is het college hiervan op de hoogte gesteld?

2.   Er is hier sprake van een initiatief in een andere provincie. Hoe werkt het vastgelegde beleid “Omgevingsplan 2018” - welke is vastgesteld op 21 september 2018 - door in grensgebieden?

3.   Voor Zeeland geldt dat voor kleine initiatieven lokaal draagvlak via het gemeentebestuur van groot belang is. Hoe wordt hier mee omgegaan als net over de provinciegrens dergelijke initiatieven ontstaan?

4.   Is het college bereid om interprovinciale afstemming te organiseren voor de grensgebieden? En dus ook de problematiek met de provincie Noord-Brabant en betrokken gemeentes te bespreken?

[1] www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/thoolse-alternatieven-voor-windmolenpark-bij-halsteren~a8e84b45/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.