26 oktober 2018

Het milieuprogramma: Statenlid Anton Geluk licht toe

Vrijdag 26 oktober – MIDDELBURG - Vandaag bespreken we het “Milieuprogramma Provincie Zeeland” voor de periode 2018 - 2022, bedoeld om de milieukwaliteit in Zeeland te beschermen en te versterken. Het betreft de beleidsneutrale opvolging van het omgevingsplan.

In zijn totaliteit "zit het met dit stuk wel snor", maar ook ik heb bij het doornemen van het stuk gedacht aan het wapen van Zeeland, namelijk: “luctor et emergo” oftewel "ik worstel en kom boven". Om de nota te doorgronden moet namelijk veel zoekwerk verricht worden. In dit stuk staan namelijk ook de doelen en acties voor de komende planperiode vermeld, die aan zouden moeten sluiten bij het omgevingsplan. Het viel echter niet mee om aansluiting te vinden. Daarom wil ik aan de gedeputeerde vragen hier bij toekomstige beleidstukken meer aandacht aan te schenken.

En dan nu nog enkele inhoudelijke opmerkingen:

Ten eerste: Luchtkwaliteit

Bij luchtkwaliteit wordt gesproken over grondgebonden en niet-grondgebonden landbouw, later spreekt men weer over intensieve veehouderij. Wellicht is het goed om bij het gebruik van deze termen aan te geven wat hiervan de definitie is. Goed is dat benadrukt wordt dat er ingezet wordt op verduurzaming van de veehouderij waarbij via beleid, maatwerk geboden wordt. Een goed voorbeeld hiervan is dat pluimveebedrijven nu de mogelijkheid geboden wordt om uit te breiden tot boven 5.000 M2 wanneer ze omschakelen op het “Beter Leven Keurmerk”. Mooi dat we dit maatwerk in de afgelopen periode met meerdere partijen in de Staten bereikt hebben.

Ten tweede: Bodem en ondergrond

Het CDA vindt dat daarbij ook nagedacht dient te worden over meer duurzaam bodembeheer. Bij het werken met machines en materieel op onverharde terreinen dient er aandacht te zijn voor behoud van de bodemstructuur. In de landbouw gebeurt dit al volop door rekening te houden met de bodemdruk van machines en materieel. 

Ten derde: Licht en duisternis

In de nota wordt gesproken over "het voorkomen van uitbreiding van glastuinbouwlocaties in Oosterland, Sirjansland, St-Annaland en Kapelle. In het Omgevingsplan 2018 - 2022 wat wij als Staten pas vastgesteld hebben, wordt nog gesproken over het geven van ruimte aan bedrijven op deze locaties met het duurzaamheidsaspect als voorwaarde.

Graag zouden wij willen weten wat nu leidend is: de nota of het omgevingsplan?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.