26 augustus 2019

Het reces voorbij: vragen over varend ontgassen

Maandag 26 augustus - MIDDELBURG - Statenleden Anton Geluk en Rinus van 't Westeinde gaan vragen stellen over het varend ontgassen tijdens de commissie Ruimte van vrijdag 30 augustus.

---

Vragen voor de commissie Ruimte op vrijdag 30 augustus door de Statenleden Anton Geluk en Rinus van ’t Westeinde namens de CDA-Statenfractie.

In de PZC1 verscheen onlangs een artikel waarbij Zeeland een vrijplaats voor varend ontgassen wordt genoemd, met alle nadelige gevolgen van dien. Hierbij werd een kamerbrief2 van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) Cora van Nieuwenhuizen aangehaald die 21 augustus verscheen. Het onderwerp van deze brief is de vormgeving van het varend ontgassen in het najaar van 2019 en een bepaling in welke gebieden een ontgassingsverbod geldt.

In de brief komt naar voren dat de minister het varend ontgassen zo snel als mogelijk wil beëindigen. Tot die tijd mag het varend ontgassen nog wel plaatsvinden in gebieden waar de bevolkingsdichtheid laag is (1 – 200 inwoners per hectare binnen 500 meter van de vaarweg). Grote delen van Zeeland vallen in deze categorie.

Echter in Zeeland is de vrijstelling van het provinciale verbod op het varend ontgassen per 1 juli 2018 vervallen. Vanaf dat moment is het dus voor 6 stoffen verboden om te ontgassen naar de buitenlucht.

De CDA Statenfractie maakt zich zorgen over de effecten van het varend ontgassen en wil duidelijkheid hebben of dit nu wel of niet verboden is. Het CDA stelt daarom de volgende vragen:

1. Heeft GS kennis genomen van de kamerbrief “De vormgeving van de handhaving varend ontgassen in het najaar van 2019 en bepaling in welke gebieden een ontgassingsverbod geldt”?

2. Deelt GS met het CDA de mening dat varend ontgassen nadelige effecten kan hebben voor Zeeland (luchtkwaliteit, stankoverlast) en haar inwoners?

3. Geldt er nu wel of geen verbod op varend ontgassen in Zeeland?

Zo ja, waar? En wordt dit verbod al gehandhaafd?

Zo nee, waarom geldt het provinciale verbod waartoe Provinciale Staten heeft besloten niet?

4. Onderneemt GS vervolgstappen om te voorkomen dat Zeeland een vrijplaats wordt voor varend ontgassen?

Zo ja, hoe en wanneer?

Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van CDA,

Anton Geluk en Rinus van ‘t Westeinde

---

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.