20 januari 2021

Onafhankelijk onderzoek renovatieplannen Oude Haven

De CDA Raadsfractie Schouwen-Duiveland is onlangs in het nieuws verschenen. Hieronder wordt het bericht gequote. Bron: PZC.

De gemeenteraad stuurt aan op een onafhankelijk onderzoek naar de renovatieplannen voor de Oude Haven in Zierikzee. De coalitie komt deze maand met een gezamenlijk voorstel om het vertrouwen van de bewoners te herstellen. ,,Als het college overtuigd is van de kwaliteit van het eigen voorstel, dan is er ook geen enkele reden terughoudend te zijn voor een second opinion", zegt waarnemend fractievoorzitter Rutger Punt (CDA) namens de vier partijen.

Half december werd op een pijnlijke manier duidelijk dat de gemeente en omwonenden van de Oude Haven elkaar nauwelijks zijn genaderd in hun meningsverschil over de juiste aanpakvan de renovatie. En dat was niet de eerste keer. Op aandringen van de raad stemde het college in met de aanstelling van een bewonerscommissie en onafhankelijk voorzitter in de persoon van oud-dijkgraaf Jan Geluk om de plooien glad te strijken.  Maar tijdens een presentatie van het uiteindelijke voorstel door wethouder Jacqueline van Burg, liet Geluk duidelijk blijken geen begrip te hebben voor de volhardende opstelling van het college in deze kwestie.

Nieuwe palen en metselwerk voor 4,7 miljoen euro

Deskundige ingenieurs onder de bewonersgroep hebben een tegenrapportage opgesteld, waaruit blijkt dat de renovatie eenvoudiger én goedkoper kan. Voor het plan wordt nu 4,7 miljoen euro uitgetrokken. Nieuwe palen boren ter versteviging van de oorspronkelijke houten fundering -wat volgens de aannemer van de gemeente noodzakelijk is- houdt de bewonerscommissie op basis van eigen bevindingen voor overbodig. Ze zijn er van overtuigd dat herstel van het metselwerk grotendeels volstaat. Die methode verkleint bovendien de kans op scheurvorming in omliggende huizen. En ook niet onbelangrijk: zo hoeven de meeste bomen niet te worden gekapt en vervangen.

Tekst gaat verder onder de foto

Jan Geluk uit Schuddebeurs, hier op de foto nog in zijn rol als dijkgraaf bij Hoogvliet, op de plek waar in 2013 noodversterkingen aan een dijk zijn aangebracht. foto Jan de Groen © archief Jan de Groen

Een second opinion is daarom op z'n plaats, al is het alleen maar om het draagvlak onder omwonenden te vergroten, herhaalt Geluk zijn eerdere pleidooi. ,,Het kan best zo zijn dat het plan van de gemeente prima is. Dat zal dan blijken. Voor je dit soort beslissingen neemt, moet je dat gewoon even heel goed laten uitzoeken. En dan niet door zomaar een bureautje op de hoek. Ik hoop dat de raad wél iets met de aanbevelingen doet", houdt Geluk vertrouwen in een goede afloop.

Wij kunnen niet goed beoordelen wie nu gelijk heeft

De vier coalitiepartijen geven gehoor aan die oproep, geeft Punt aan. ,,Er liggen twee rapportages van deskundigen. Op basis van de technische inhoud kunnen wij niet goed beoordelen wie nu gelijk heeft. Dus wat is er dan mis daar nog eens goed naar te laten kijken? Dat moet geen nieuw onderzoek worden. Maar gewoon een onafhankelijke beoordeling van alle feiten die op tafel liggen. Als raad zullen we de uitkomst van deze second opinion zeer serieus nemen. Mits het binnen de financiële kaders past die hiervoor zijn opgesteld en het een duurzame oplossing biedt voor minimaal de komende vijftig jaar.”

De renovatie van de kademuren moet dit jaar beginnen. In 2022 worden de straten heringericht. De voortslepende wrijving tussen gemeente en havenbewoners toont volgens Punt eens te meer dat het participatiebeleid van Schouwen-Duiveland tekort schiet en moet worden aangescherpt. ,,Wanneer en op welke manier betrek je bewoners in een plan? Op deze manier leidt dat alleen maar tot extra ergernis en vertraging.”  De raadscommissie buigt zich donderdag over het collegevoorstel voor de Oude Haven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.