Op woensdag 16 mei vond een algemene ledenvergadering plaats van het CDA, afdeling Sluis.

Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van Eugene Wijffels en Ronald de Croock als bestuurslid.
Een speciaal woord van dank was er voor Eugene. Hij heeft zich, sinds de oprichting van het CDA in 1980,
op allerlei manieren ingezet voor het CDA. Door zijn jarenlange ervaring kon hij zowel de fractie als het bestuur voorzien van kundige adviezen.
Hij blijft betrokken bij de afdeling als fractievolger.

Er zijn deze avond drie nieuwe bestuursleden gekozen, te weten; Simon Buyze als penningmeester, Patricia de Milliano-van den Hemel als vice-voorzitter
en Sandra le Grand-van Cuijck als secretaris. Samen met Walter Paridaen als voorzitter en Leo Dekker als algemeen lid is het bestuur weer voltallig,
iets waar we heel dankbaar voor zijn.

Onze wethouder Peter Ploegaert gaf deze avond uitleg over de  periode na de verkiezingen m.b.t. de coalitievorming en het coalitieakkoord.
Fractievoorzitter Patricia van de Vijver gaf uitleg over de  taakverdeling binnen de fractie en de vertegenwoordiging van onze fractie in de commissies.

Tevens werd er gesproken over de naderende Waterschaps- en Provinciale Staten verkiezingen. 

Zowel bestuur als fractie bestaan uit mensen met veel ervaring samen met nieuwe gezichten.
Vol goede moed en met veel enthousiasme gaan we de komende tijd flink aan de slag voor een gemeente Sluis wat we door willen geven.
Tevens blijven we nieuwe leden zoeken die zich op wat voor manier dan ook willen inzetten voor CDA Sluis. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.