19 oktober 2018

Algemene ledenvergadering van 15 oktober 2018

Op 15 oktober hielden we onze ledenvergadering in de Rabozaal van het Ledeltheater. De agendapunten van deze avond stonden in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap Scheldestromen die in maart 2019 plaatsvinden. Zowel de kieslijsten als de verkiezingsprogramma’s werden in stemming gebracht.

Deze avond waren dhr. Denis Steijaert, lijsttrekker namens het CDA voor het Waterschap en dhr. Jaap Scheele, nummer vier op de kieslijst voor de Provinciale Staten, aanwezig. Dhr. Steijaert lichtte de inhoud van het verkiezingsprogramma toe en gaf uitleg over de samenstelling van de kieslijst. Dhr. Jaap Scheele stelde zich, als nieuwkomer op de lijst voor PS, voor en legde zijn motivatie hiervoor uit. Aan beide heren konden vragen gesteld worden waar uitgebreid gebruik van werd gemaakt. Na afloop van de vergadering was er tijd voor een drankje en een goed gesprek met elkaar. We kijken als bestuur terug op een goede vergadering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.