Zaterdag 2 juli was de Algemene Leden Vergadering van CDA Sluis.

In deze bijeenkomst hebben we een terugblik gedaan naar de afgelopen periode na de verkiezingen. Onze fractievoorzitter Patricia van de Vijver heeft ons bijgepraat over de coalitievorming, waar we als CDA niet hebben aan mogen deelnemen. Daarna heeft ze ons bijgepraat over de lopen de dossiers die hebben gespeeld en wat er de komende periode op ons af komt.

Ook heeft Leo Dekker nog een korte uitleg gegeven over de resolutie die de fractie heeft ingediend op de ALV van CDA Zeeland over stikstof. Naar aanleiding hiervan hebben de leden hun inbrengen en ideeen hierover gewisseld met de fractie en het bestuur.

Ook hebben we als fractie en bestuur Peter Ploegaert bedankt voor de 12 jaar dat hij als wethouder voor het CDA actief was in de gemeente Sluis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.