29 juni 2022

ALV CDA Zeeland

Tijdens de ALV van CDA Zeeland heeft Leo Dekker een resolutie ingediend over het stikstof dossier. Hierbij vraagt hij aan de Statenfractie en de fractie in Den Haag om:

  • In Zeeland voor een eigen beleidslijn te kiezen, waarbij alleen de gebieden waar een overbelasting is van stikstof daadwerkelijk worden aangepakt;
  • Daarbij haalbaarheid en de sociaal-economische impact mee te wegen;
  • Wat betreft de overbelasting van gebieden met stikstof te sturen op instandhoudingsdoelen voor natuur en niet blind te staren op de Kritische Depositie Waarden;
  • Het Natuurnetwerk Zeeland (nog een opgave van ongeveer 700 ha moet gerealiseerd worden) te versterken, maar daar geen reductieopgave voor stikstof te accepteren;
  • Voor N2000-gebieden die niet stikstofgevoelig zijn, of waar de staat van instandhouding goed is, geen gebiedsplan met stikstof-reducerende maatregelen op te stellen;
  • De ingezette gebiedsprocessen te ondersteunen, om te komen tot een integrale stikstofaanpak over en met alle sectoren;
  • Scherp te sturen op de betekenis van de landbouw voor het Zeeuwse platteland en de brede voedselketen.

Deze resolutie is aangenomen en heeft Leo op het eind van de avond overhandigd aan de fractievoorzitter Pieter Heerma. Via deze link kunt u de volledige resolutie inzien.

Ook is er tijdens deze vergadering is er afscheid genomen van een aantal wethouders die aanwezig waren, waaronder Peter Ploegaert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.