13 januari 2019

Circulaire afvalverwerking

Sluis eerste Zeeuwse gemeente met circulaire afvalverwerking

CDA Sluis heeft technisch vragen gesteld over circulaire afvalverwerking naar aanleiding van hun werkbezoek aan Heros te Sluiskil.  Dit bedrijf zeeft uit de bodemas van ons huishoudelijk afval granulaten die gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld stoeptegels. Door het gebruik van deze secundaire grondstoffen op te nemen in de aanbestedingsprocedure kan de gemeente Sluis de eerste Zeeuwse gemeente zijn die van zijn eigen huishoudelijk afval een stoep legt.

Naar aanleiding van een Werkbezoek aan Heros te Sluiskil gaat CDA Sluis vragen aan het college of ze bereid is om een extra eis toe te voegen in de aanbestedingsprocedures. Op dit moment worden er bij onder andere bouwwerkzaamheden alleen gebruik gemaakt van primaire  grondstoffen zoals zand en grind. Heros produceert granulaten, wat een secundaire of gerecyclede grondstof is, die kan dienen als vervanger en is nog goedkoper ook.

De ZRD komt om de week onze zwarte container met huishoudelijk restafval ledigen en transporteert die naar AVR waar ze al ons restafval verbanden. Na de verbranding blijft er van de totale volume nog 20% aan bodemas over die Heros verder verwerkt. Ze kunnen, dankzij de nieuwste technologieën, granulaten zeven uit die bodemas en die schoonmaken. Het product dat overblijft kan tot liefst 50% van de primaire grondstoffen, zoals zand en grind, vervangen bij de productie van bijvoorbeeld betonnen tegels en stenen. “Zo kan de gemeente van hun eigen huishoudelijke afval een stoep leggen, wat een mooi voorbeeld van circulaire afvalverwerking is ” volgens fractievoorzitter Patricia van de Vijver.

 

Volgende vragen zijn gesteld:

1. Is het bij het College bekend dat na de verbranding van al ons huishoudelijk restafval nog 20% bodemas overblijft? En dat die assen via OLAZ naar Heros te Sluiskil worden geworden gebracht om verder te verwerken?

2. Is het bij het college bekend dat Heros van deze bodemassen, naast de 10% ferro en non-ferro die ze eruit halen en schoonmaken, ook nog producten onder de merkparaplu Granova produceert?
En dat Granova tot liefst 50% van de primaire grondstoffen (grind en zand) kan vervangen bij de productie van niet constructief beton zoals tegels, stenen, voerplaten ed. 
En dat Granova tevens geschikt is voor toeslagstof in de asfalt. 
En dat de kosten van deze secundaire grondstoffen nagenoeg hetzelfde zijn als de primaire grondstoffen?

3. Is de gemeente bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om in haar aanbestedingsprocedure op te nemen dat bedrijven verplicht zijn om secundaire grondstoffen toe te passen om zo die circulaire afvalverwerking te realiseren?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.