09 juli 2019

Enquête grondstoffenbeleid

Op dit moment ligt het concept grondstoffenbeleid ter inzage bij de gemeente Sluis.

CDA Sluis wil graag weten hoe de burger denkt over afval en wat de beste manier van inzamelen is. Daarom hebben we een enquête gemaakt om input te krijgen dat we kunnen meenemen bij het vaststellen van het beleid in oktober. Op 19 september gaan ze een thema avond organiseren over afval in de Keure te Sluis.

De gemeente staat voor de grote opgave om het afval te reduceren. De afvalstroom huis-aan-huis is op dit moment gemiddeld 304 kg per huishouden en moet volgens de VANG (Van Afval Naar Grondstof) regelgeving in 2020 terug gedrongen worden naar 100kg per jaar per huishouden. Om dit te realiseren is er een nieuw grondstoffenbeleid gemaakt die nu ter inzage ligt bij de gemeente.

Dit vraagt van de inwoners ook een andere manier van denken over afval en het inzamelen van afval. We moeten met z’n allen beter afval scheiden zodat deze beter gerecycleerd kan worden. Op dit moment zit er ca 43% afval in de grijze container die eigenlijk in de groene container hoort. Hier is nog een grote slag te slaan.

De enquête is anoniem. We willen u alvast bedanken voor uw tijd en inbreng.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.