Klik op bovenstaande link om de enquete te starten!

Op dit moment ligt het concept woonbeleid ter inzage bij de gemeente Sluis. CDA Sluis wil graag weten hoe de burger denkt over het woondossier in, inclusief toeristische verhuur en 2e woningen in de gemeente Sluis. Daarom hebben ze een enquête gemaakt, op hun website, om input te krijgen zodat ze dit kunnen meenemen bij het vaststellen van het beleid voor de zomer. Door letterlijk de tekst uit het beleid over te nemen, proberen ze een neutrale (niet-politiek gekeurd) antwoord te krijgen.

Het woonbeleid in de gemeente Sluis is een complex dossier dat de gemoederen al flink heeft doen opwaaien de afgelopen jaren in de gemeente Sluis. Hoe gaan we om met 2e woningen en toeristische verhuur buiten de recreatieparken? Op dit moment ligt de nieuwe visie van het nieuwe college ter inzage voor alle inwoners van de gemeente Sluis.

In de nieuwe visie van de gemeente Sluis heeft de gemeente de ambitie om 845 woningen te bouwen de komende 10 jaar. En ook het beperken (door een vergunning) van de 2e woningen in de kern en het minimaliseren van de toeristische verhuur in de kernen door een maximum van 28 dagen in te voeren.

Het woonbeleid is iets dat iedere inwoner raakt, daarom wil CDA Sluis met hun enquête weten hoe de inwoners van de gemeente Sluis hierover denken. “We hebben geprobeerd om de enquête zo neutraal mogelijk te maken, door letter de tekst uit het beleid over te nemen”, aldus Patricia van de Vijver, fractievoorzitter van het CDA. Zo hopen ze dat iedereen hun mening doorgeeft. De uitslag willen ze daarna openbaar maken en ook delen met het college.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.