16 mei 2019

Thema avond duurzamen energie

Afgelopen 2 mei heeft het CDA Sluis een informatiebijeenkomst gehouden over duurzame energie, dit naar aanleiding van hun enquete die ze hebben uitgezet.

Er was veel belangstelling met zeker 67 bezoekers. Er waren 3 insprekers uitgenodigd die ons informeerden over verschillende aspecten van duurzame energie en Jaap Scheele heeft de avond aan elkaar gepraat. Na de presentaties was er mogelijkheid om vragen te stellen en in discussie te gaan met elkaar.
De eerste spreker was Tim van de Kruijs van EAZ Winds, hij had een verhaal over kleine windmolens met een tiphoogte van 21 meter. Deze kunnen geplaatst worden bij agrarische bedrijven of dicht bij een kern. Deze windmolens staan ook elders in ons land en sinds kort staat er een in Biervliet.
In onze gemeente mogen windmolens hoger dan 15 meter niet geplaatst worden. Om hier verandering in te brengen, moet er iets veranderen in de duurzaamheidsvisie. Enkele jaren geleden is er een amendement aangenomen dat er geen windmolens van 15 meter en hoger mogen komen.

Ook sprak Walter Paridaen, van de ZVU, over hoe wij onze woning kunnen aanpassen om energie te besparen. Het aanpassen van je huis en installatie gaat gepaard met hoge kosten en veel burgers kunnen deze investeringen niet betalen. Maar we moeten ook bewust worden van onze energie verbruik en daar kan op bespaard worden.
De laatste was Jaap Scheele aan de beurt, heeft de postcoderoos opgezet in Zaamslag. Hij vertelde over de werking en mogelijkheden van een postcoderoos voor mensen die bv geen zonnepanelen kunnen leggen op hun dak.

Wij als CDA hadden een enquête uitgezet. Deze kon men online invullen. Deze is ook op deze avond gepresenteerd. Wat ons opviel dat mensen toch tegen grote windmolens en grote zonneparken zijn. Ook opvallend dat er een grote meerderheid voor kernenergie is.
Deze enquête zullen we gebruiken om besluiten te nemen.
Wij als CDA vinden burgerparticipatie heel belangrijk. Ook kwam dit naar voren in ons onderzoek. Zij willen allemaal graag meedenken en praten over heel wat beleidspunten.

Als CDA Sluis zullen we proberen meer van zulke initiatieven te gebruiken om de burgers te betrekken bij onze besluitvorming. Wij zitten voor onze burgers en proberen hun te helpen.

Volgende enquête zal gaan over ons grondstoffenbeleid, of wat gaan we met ons afval doen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.