01 oktober 2019

Thema avond grondstoffenbeleid

Op 19 september heeft het CDA Sluis een informatiebijeenkomst gehouden over het nieuwe grondstoffenbeleid van de gemeente Sluis dat in oktober in de raad besproken wordt.

Er waren 3 sprekers uitgenodigd, die ieder vanuit een andere hoek het grondstoffenbeleid hebben toegelicht. Dhr E. Damen heeft de avond aan elkaar gepraat en na de presentaties was er mogelijkheid om vragen te stellen en in discussie te gaan met elkaar.

De eerste spreker was dhr Marinissen van de ZRD, die voor onze gemeente het afval ophaalt. Hij heeft uitgelegd dat het de landelijke doelstelling is om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te recycleren, wat inhoudt 100kg restafval per inwoner per jaar (nu is het gemiddeld rond de 300kg in de gemeente Sluis) en in 2025 nog maar 30kg restafval per inwoner per jaar. Dhr Marinissen had zijn grijze container mee, waarop duidelijk gemaakt is dan er gemiddeld maar 9% restafval in de huidige grijze containers zit. De overige 91% zijn dingen die in een andere container horen, bv nog 36% GFT en 13% plastic.

Daarnaast heeft hij uitgelegd wat de verschillende manieren zijn om afval in te zamelen en ook dat het met name om bewustwording bij de burgers gaat. Vanuit de raad, en ook door vele inwoners, is gevraagd om de papierophaling bij de verenigingen te laten. In de zomer is er uitgebreid overleg geweest tussen de gemeente, de ZRD en de verschillende verenigingen zodat dit ook in de toekomst kan blijven.

Dhr Vervaet, wethouder in Terneuzen, heeft meer uitleg gegeven over hun pilot, nascheiden van plastic-afval. Het plastic en de drankenkartons mogen weer bij het restafval, alle andere afvalstromen moeten wel door de inwoners gescheiden worden. Ze willen de burger ontzorgen, aangezien ze in Terneuzen nu steeds naar de supermarkt of ander centraal punt moeten lopen met hun zakken plastic-afval (in tegenstelling tot Sluis, waar het plastic huis-aan-huis opgehaald wordt).

Dhr Damen, die als wethouder van Kapelle betrokken was met het invoeren van Diftar, heeft ook zijn ervaring gedeeld die avond. Diftar houdt in dat de GFT container en het plastic om de week geledigd wordt, daarvoor betaal je een vast bedrag per jaar. Ook de grijze container kan om de week geledigd worden, maar zet je de grijze container niet aan straat dan moet je niet betalen.
Omdat de buurgemeenten bang waren dat het sluikstorten zou toenemen hebben ze vooraf en achteraf hier extra op gecontroleerd. Uit onderzoek blijkt dat het sluikstorten niet was toegenomen.
Doordat er 40% minder grijze containers aan straat werden gezet, hebben ze kunnen besparen op de vervoerskosten.

Na de pauze heeft onze fractievoorzitster een korte samenvatting gegeven van de enquete die door CDA is uitgezet. Daarna konden de aanwezige mensen nog vragen stellen en hun mening delen met de aanwezige raadsleden.

Al bij al een geslaagde en informatieve avond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.