14 november 2018

Verslag thema avond toerisme

Woensdag 7 november heeft de CDA fractie een thema avond georganiseerd over de toekomst van het toerisme in de gemeente Sluis. Het doel van de avond was om feedback te krijgen van de ondernemers, welke problemen ze ervaren en welke rol zij daar voor de gemeente in zien.

Deze avond was zeer druk bezocht, ondanks verschillende andere activiteiten. 5 Spreker van verschillende organisaties (de Recron, de vereniging van Paviljoenhouder, koninklijke Horeca Nederland, Impuls Zeeland en de Provincie) hebben hun eigen visie gegeven over het onderwerp “De Toekomst van het toerisme”. Aan de hand van verschillende stellingen is ook de mening van het publiek gevraagd.

De behoefte aan goedkope woningen voor arbeidsmigranten was één van de onderwerpen. In de komende jaren zal er in de gemeente Sluis een behoeft zijn aan 400 á 500 wooneenheden voor zowel tijdelijk wonen als het hele jaar door huren.

Ook vindt men de doorlooptijd van oa vergunningaanvragen bij de gemeente te lang. De vertraging die men hierdoor heeft, heeft invloed op de bedrijfsvoering van de ondernemers omdat ze niet verder kunnen met hun plannen en investeringen. Een loket voor toerisme zou een goede toevoeging zijn, omdat je dan een centrale plek hebt waar je met al vragen terecht kunt.

Jo-Annes de Bat vertelt dat de Provincie actief bezig is om Zeeland te promoten als een provincie waar het niet alleen goed recreëren is, maar ook werken. Er komt een website “Zeeland land in zee.nl” en een app waar informatie gekoppeld wordt aan oa de Zeeuwse vacaturebank.

Een goed onthaal op de parkings aan de kust, door bv goede bewegwijzering en een wc, is ook benoemd deze avond.

Als inwoners van de gemeente Sluis moeten we met z’n allen TROTS op onze regio zijn, kijk maar naar Texel. Door het betrekken van de inwoners krijg je draagvalk en is de kans kleiner dat er bezwaren komen waardoor bepaalde plannen bv bouwen van huizen voor arbeidsmigranten tegen gehouden worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.