CDA Sluis: Gemeente moet sportclubs actief helpen om subsidie binnen te halen

Het CDA wil dat de gemeente sportclubs gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies.
De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor de sportclubs, maar vrijwilligers zijn al druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeenteambtenaren.

Reden voor deze oproep is een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Er is maar liefst 87 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen amateur-sportclubs in heel Nederland extra subsidie krijgen voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en velden,
maar ook voor aanschaf van nieuwe sportmaterialen. Voor de Haagse subsidiepot geldt: op=op, dus het CDA maant het college om haast.

De CDA Sluis-fractie roept het College op om de subsidie onder aandacht te brengen bij de sportclubs.
Met de subsidie kunnen sportclubs investeren in de toekomst van de vereniging.
Het CDA vindt dit belangrijk vanwege de maatschappelijke functie die sportclubs hebben.

Daarom heeft ze volgende vragen gesteld aan het college.

  1. Is het college bekend met de nieuwe subsidieregeling van de Minister voor Medische zorg omtrent regels voor bouw en onderhoud van
    sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen ter hoogte van 87.000.000 euro?
  2. Is het college bereid deze subsidieregeling actief onder de aandacht te brengen van al onze sportclubs?
  3. Zo ja, is het college bereid dit met spoed te doen, gelet op de zinsnede ’Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag
    wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen’ (artikel 7 lid 2).
  4. Sportclubs draaien op vrijwilligers. Zij hebben vaak al veel taken te verrichten. Een subsidieaanvraag vraagt veel expertise en tijd.
    Is het college bereid sportclubs met de eventuele administratie last van de subsidieaanvraag te helpen? Hoe zou deze ondersteuning eruit zien?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.