07 maart 2022

Vragen Tweede Kamer

Waarom CDA Sluis?

Als CDA Sluis zijn we een lokale partij, die betrokken is met de inwoners van de gemeente Sluis. We zijn geworteld in de lokale samenleving en zijn een luisterend voor de inwoners.

Ook hebben we korte lijntjes met de provinciale en landelijke fractie, waardoor we lokale onderwerpen ook provinciaal of landelijk aan te kunnen kaarten. In een grensregio als Sluis heeft dit extra voordelen, aangezien je als gemeente niet alles kunt regelen met de buurgemeentes over de grens.

Een mooi voorbeeld hiervan is een techinische vraag die vorige maand gesteld is in de Tweede kamer door Harry van der Molen.

Begin februari hebben we een bijleenkomst over de landbouw in de regio georganiseerd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben we een mail ontvangen van een inwonerster over de geldigheid van het T-rijbewijs in een grensregio. Onze fractievoorzitter heeft contact opgenomen met deze persoon en geluisterd naar haar verhaal, hierin kwam naar voren dat een T-rijbewijs niet geldig is in Belgie en het G-rijbewijs (de Belgische tegenganger van het tractor rijbewijs) niet geldig was in Nederland. In een grensregio waar jongeren mee helpen in het familiebedrijf heeft dit wel een effect op de bedrijfvoering. Als CDA Sluis hebben contact opgenomen met de landelijke fractie en deze cassus voorgelegd. De landelijke fractie heeft dit opgepakt en Harry van der Molen heeft schiftelijke vragen gesteld hierover.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.