Bedrijven

Lokaal ondernemerschap en lokale ondersteuning
Wij willen een goede samenwerking tussen bedrijven stimuleren en mee-investeren in een goede lobby in de regio. Dit vergroot de kansen voor ondernemers en bedrijven voor onze bedrijventerreinen. Waarbij we de focus leggen op schone en innovatieve industrie.
Voor lokaal gewortelde bedrijven moet ruimte zijn voor groei, zodat de vitaliteit van buurten, wijken en dorpen behouden blijft. We gaan in gesprek met ondernemers en kijken hoe we ze in de toekomst kunnen ondersteunen. We zetten ons in voor een snelle realisatie van de uitbereiding van het bedrijventerrein in Eede.
We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen om energieneutraal te worden. We willen dat de gemeente meefinanciert in onderzoeken zoals energiescans en haalbaarheidsstudies.
We zetten ons in voor het behoud van het aanleveren en verwerken van garnalen in Breskens in combinatie met de Visserijexperience.

  • Lobby voor nieuwe bedrijven, waarbij focus legt op schone en innovatieve industrie
  • Ruimte voor lokale bedrijven om te groeien

Minder leegstand in binnensteden en winkelstraten
We willen dat de gemeente de regie pakt op thema’s als leegstand, aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte en veiligheid. Oplossingen worden in samenspraak met lokale ondernemers bedacht.
We willen dat leegstaande winkels of bedrijfsgebouwen worden gebruikt om startende en kleine ondernemers te huisvesten en dit samen met banken en lokale vastgoedeigenaren te realiseren. We willen bekijken of een verhuispremie voor bedrijven helpt om het verplaatsen en concentreren van winkels aan te moedigen.

  • Aanpakken leegstaande winkels en concentreren van winkels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.