Cultuur

Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk
Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst zijn en dat deze voorzieningen financieel worden ondersteund door de gemeente, zoals de cultuurmenu’s voor de jongeren. MFC’s (MultiFunctionele Centra) kunnen hierbij een faciliterende rol in spelen door bijvoorbeeld geluid en licht te voorzien voor bijeenkomsten en uitvoeringen van plaatselijke verenigingen;
Het CDA gaat voor het behoud van het Ledeltheater en een verbreding van de programmering ten behoeve van:

  • Professionele uitvoeringen met een verdeling over de genres muziek, toneel, cabaret, dans en literatuur;
  • Amateurvoorstellingen met aanbod uit eigen regio;
  • Educatieve programmering in samenwerking met het basis- en voortgezet onderwijs;
  • Streaming van podiumkunsten in samenwerking met lokale Omroep.

Wij zijn voor het behoud van de bibliotheek in Oostburg en samenwerking met de mediatheek van het ZwinCollege. Dit willen we versterken door campagnes rond uitgifte van boeken in samenhang met literaire presentatie door auteurs.

We blijven musea aanmoedigen voor een betere onderlinge samenwerking en met behulp van haar vrijwilligers thematische bijeenkomsten over hun repertoire aan een breder publiek te presenteren. We stimuleren de verkoop van combikaartjes waardoor we alle musea onder de aandacht brengen bij de bezoekers. Samen met het onderwijs en musea ontwikkelen we een museaal programma die past bij de leerdoelen van het onderwijs, want een museum bezoek is een must in de carrière van een leerling
Via de programmaraad van Omroep Zeeland moedigen we aan om alle cultuuruitingen zoveel mogelijk onder de aandacht van de plaatselijke bevolking te brengen.
We werken samen met de Provincie om de cultuursector te ondersteunen via Coronagelden. Dit op basis van de werkelijke tekorten en behoeften.

  • Laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst
  • Behoud Ledeltheater en verbreding van de programmering
  • Samenwerking alle musea

Cultureel erfgoed
Wij tonen respect voor onze waarden en ons cultureel, religieus, agrarisch, militair en historisch erfgoed. Landschappelijk erfgoed zoals de Staats-Spaanse linies, forten, vestingwallen en watergangen tonen de bijzonder rijke geschiedenis van de streek waarin onze gemeente is gelegen. Deze moeten ook naar de toekomst behouden en onderhouden worden, zoals in Retranchement.
Monumentale gebouwen zijn tijdens de heftige oorlogsjaren in tal van kernen verloren gegaan. Hetgeen behouden is gebleven, moeten we zoveel mogelijk blijven beschermen.. Toezicht op goed onderhoud en eventuele financiële ondersteuning op maat is gewenst.
Religieus erfgoed in de vorm van kerkgebouwen vraagt speciale extra aandacht. Meer dan de helft van deze gezichtsbepalende gebouwen staat leeg. Om deze kwetsbare gebouwen voor de komende generaties bewaard en toegankelijk te houden willen we het keuzeproces van de eigenaars stimuleren en ondersteunen. De vastgestelde kerkenvisie kan hierbij een hulpmiddel zijn.

  • Behouden en onderhouden van erfgoed

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.