Familie

We beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze familie en gezinnen
CDA Sluis vindt hechte families en gezinnen de hoeksteen van de maatschappij. Je groeit hierin op, je krijgt er normen en waarden mee. Je leert hoe het is om samen te zijn en samen je schouders ergens onder te zetten. Juist in een gemeente als Sluis is dit van levensbelang (vergrijzing, werkgelegenheid). We verliezen daarbij de belangen van de alleenstaanden niet uit het oog.
Soms staan families/gezinnen onder druk, waardoor er problemen ontstaan. Dan werken we aan één plan voor het gezin waarbij de coördinatie plaatsvindt door één regisseur voor het hele gezin, met aandacht voor juridische problemen, relationele problemen, ouderschapsproblemen, veiligheid en schuldenproblematiek.
Soms is er weinig hulp nodig en kunnen mensen met een klein duwtje in de rug weer alles op de rit krijgen. CDA hecht aan de gedachte dat we samen ervoor kunnen zorgen dat mensen weer voor 100% meedraaien in de samenleving. Hierbij moeten we problemen of spanningen vroegtijdig aanpakken zodat er vaak nog met relatief weinig hulp bijgestuurd kan worden. Dit betekent laagdrempelige instap, maar ook hulp van de ogen en oren in de maatschappij. (verenigingen, scholen, instanties ed.). De gemeente Sluis is zichtbaar midden in de samenleving om deze doelgroep inzichtelijk te krijgen.
Via de jeugd- en jongerenwerkers blijven we in contact met onze jongeren. De jongeren denken mee en werken en organiseren mee aan activiteiten voor de jongeren. We ondersteunen jeugdverenigingen die activiteiten organiseren voor ouderen.

  • Eén plan en één regisseur per gezin
  • Behouden contact met jongeren door o.a. jeugd- en jongerenwerkers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.