Jeugdhulp

Jeugdhulp en WMO
We zien dat jongeren ook hard getroffen zijn door de pandemie, misschien niet gelijk in het ziektebeeld dan wel door de beperkingen. CDA Sluis wil meer aandacht voor onze jongeren en zorgen voor plekken waar ze elkaar “veilig” kunnen ontmoeten.
Als CDA Sluis willen we dat er outreachend (actief benaderen) naar deze jongeren wordt gekeken, samen met ketenpartners, hulpverleningsinstanties, scholen en verenigingen. Om zo de kwetsbare jongeren eerder in het vizier te krijgen en samen met de jongere te kijken wat er nodig is. Samen 100%.
In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. Hierdoor ontstaan tekorten en zijn bezuinigingen op andere noodzakelijke dingen nodig. Dit is onwenselijk. Wij willen een duidelijke afbakening wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding. We maken meer samenwerking mogelijk tussen jeugdzorg en passend onderwijs. We maken duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, voeren adequate controle uit op de financiën en pakken zorgfraude aan. Ook maken we duidelijke afspraken met huisartsen en andere verwijzers.
We streven naar de juiste zorg, in de juiste vorm of op de juiste plaats. Door hierop vroegtijdig bij te sturen willen we de kosten van het sociaal domein binnen het budget houden.

We besteden vanzelfsprekend aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18 worden. We kijken daarbij samen met de jongere naar een goed overgangspunt naar andere vormen van zorg en andere financieringsbronnen.

  • Outreachend naar onze jongeren
  • “Veilige” ontmoetingsplek voor jongeren
  • Zorg in de juiste vorm op de juiste plaats

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.