Jongeren

Leren en werken
Veel jongeren trekken weg uit de gemeente voor hun studies, maar zijn niet bekend met de vele stage mogelijkheden in de regio en de vele hoog opgeleide werkplekken die aanwezig zijn. Wij willen dat de gemeente samen met Rootzz en ondernemers dit onder de aandacht brengt bij de jongeren.
Wij willen dat jongeren ervaring opdoen in het leveren van een bijdrage aan de samenleving en het werken in een (vrijwilligers)organisatie. Daarom ondersteunen we de maatschappelijke stage van het ZwinCollege.
We blijven ons inzetten voor het behoud van primair en voortgezet onderwijs op een redelijk reisafstand van de woning/kern.
De afgelopen jaren is er in verschillende kernen geïnvesteerd, middels fusiegelden, in startgroepen in een aantal basisscholen. We zien hiervan het positieve effect in het aantal leerlingen. Als CDA vinden we dat alle scholen in de gemeente startgroepen moeten oprichten, waardoor er minder kans is op weglek naar de buurgemeenten en scholen.
Als CDA blijven we voorstander voor het oprichten van een BeNe(Lux)- school, die gewaarborgd is aan beide kanten van de grens en waarbij de diploma’s in beide landen geldig zijn.

  • Jongeren informeren over banenperspectief in de regio
  • Startgroepen in alle kernen

Jongeren moeten kansen krijgen
Het CDA wil meer aandacht voor jongeren die niet in de problemen komen. Jongeren zijn de toekomt van de gemeente Sluis. We willen ze meer betrekken bij de dingen die we doen, ze belangrijker maken. Dit doen we door meer evenementen voor jongeren te organiseren, of plekken te creëren waar ze veilig kunnen samenkomen. Hierin betrekken we ook scholen, verenigingen ed.
Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat de jongeren de ruimte krijgen om mee te praten over onze gemeente, hierbij denken we aan jongerenraad, denktanks, Whats-app groepen ed.
Voor de toekomst en de leefbaarheid in de gemeente Sluis, zijn jongeren heel belangrijk. We moeten ze kunnen binden aan ons gebied. Dit kan door meer BBL/stage plekken, interne opleidingen, digitaal onderwijs.

  • Jongeren ruimte geven om mee te praten met de gemeente

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.