Landbouw

Landbouw
Landbouw was, is en blijft een sterke pijler in onze gemeente! Zowel op economisch gebied als op toeristisch vlak. De landbouwers geven invulling aan het landschap en dragen bij aan vele sectoren. De problemen en veranderingen die op hun afkomen willen wij dan ook op alle mogelijke manieren ondervangen. Daarbij is goed overleg met de sector van groot belang.
Als CDA zien wij onze agrarische sector in hoog tempo veranderen en daarom zijn wij op zoek naar mogelijkheden om onze landbouwsector te ondersteunen. Onze boeren en tuinders staan midden in de samenleving en zijn zorgdragers voor landschap en natuur. Ze produceren gezonde en duurzame voeding vanuit de kringloopgedachte.

We ondersteunen de innovatieve en rendabele methodes waarbij ze een gezonde voedingsbodem, omgevingskwaliteit en gezond klimaat in stand houden. Ze dragen bij aan de oplossing voor het klimaatvraagstuk door ontwikkeling van kringlooplandbouw, inzet van klimaat neutrale technologieën, slim gebruik van (schaars zoet) water en gebruik van natuurvriendelijke maatregelen en inpassing in landschap en maatschappij.
We ondersteunen bedrijven die meer diervriendelijk willen ondernemen en denken mee bij het verlenen van de noodzakelijke vergunningen. In overleg met de ondernemers kijken we wat nodig is om kringlooplandbouw te realiseren. Via de ruimte voor ruimte regeling voorkomen we leegstand op het platteland. Hierbij moet de balans van verdraagzaamheid en begrip tussen niet-agrarische bewoners op het platteland en de ondernemers die hun brood verdienen in evenwicht zijn.

  • Ondersteunen landbouw bij produceren van duurzame en gezonde voeding

Circulaire economie
Het CDA wil dat de gemeente faciliteert in de bewustwording en verbinding legt tussen bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn.
We willen kortere ketens van het land naar het bord. Wat je van dichtbij haalt is verser, lekkerder en vaak minder belastend voor het milieu. Daarom stimuleren wij lokale coöperaties van boeren, winkeliers en consumenten om regionale producten op de markt te brengen en zo bij te dragen aan een sterke lokale en circulaire economie.

  • Kortere ketens van land naar bord

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.