Mantelzorg

Steun voor wie een ander helpt
Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Wij vergroten de mogelijkheden om af en toe op adem te komen door respijtzorg en dagopvang en maken de aanvraag daarvan eenvoudiger. Ook willen we meer aandacht voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg bieden. Rond de dag van de mantelzorg zetten wij mantelzorgers in het zonnetje in de vorm van een mantelzorgcompliment.
Vrijwilligers van verenigingen die een maatschappelijke rol spelen in onze gemeenschappen (kerken, voedselbanken, sportverenigingen, scouting ed.) vervullen binnen onze maatschappij belangrijk werk. Zij zijn vaak het luisterend oor, een hand die wil helpen en zorgen voor een plek om samen te zijn. Als CDA willen we dit meer onder de aandacht brengen en dit stimuleren. Een samenleving bouwen en onderhouden we samen.

  • Ondersteunen mantelzorgers via respijtzorg
  • Aandacht voor jonge mantelzorgers
  • Stimuleren van vrijwilligerswerk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.