Natuur

Natuur en landschap
De gerealiseerde en nog te realiseren recreatie-natuurgebieden, dienen goed onderhouden te worden. De landbouw kan hier een functie in hebben. Een goede toegankelijkheid moet gewaarborgd zijn, hier dient bij de inrichting rekening mee gehouden worden. We gaan voor beleefgebieden zonder prikkeldraad en verbeterde routenetwerken van de kust landinwaarts.
Er moet meer bewustwording komen voor de klimaatverandering en inwoners moeten meer geïnformeerd worden. Bij de (her)inrichting van het landschap dient rekening te worden gehouden met de Klimaatadaptatie door te zorgen voor onder andere voldoende waterberging. Daarvoor zijn de natuurgebieden bij uitstek geschikt voor.
De mooie natuur en zuivere lucht die we hebben als gemeente moeten we koesteren en bewaken zodat we deze onderscheidende kwaliteiten blijven behouden. Dit is ook een reden waarom mensen hier willen komen wonen en recreëren.

  • Beleefbare natuurgebieden met routenetwerken van kust landinwaarts
  • Bij (her)inrichting rekening houden met klimaatadaptatie met voldoende waterberging
  • Goed onderhouden natuur

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.