Overheid

Gezonde gemeentefinanciën
We willen dat de gemeente als een goede rentmeester met haar geld omgaat en gezond investeert. We vinden dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Onze uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.
We willen niet dat het de OZB (Onroerendezaakbelasting) wordt verhoogd (op de inflatiecorrectie na) om nieuw beleid uit te voeren. Verhoging van de OZB zetten we in principe als laatste mogelijkheid in om de begroting sluitend te krijgen. Ook andere gemeente belastingen mogen niet onnodig stijgen.
We willen de hondenbelasting gebruikt ter ondersteuning van hondenbezitters, door bijvoorbeeld hondenpoepzakje te voorzien binnen de kernen. De inkomsten worden nu niet voor specifieke hondenvoorzieningen gebruikt, maar in de algemene middelen gestort.
Wij vinden de functie van een rekenkamer in de gemeente belangrijk voor projecten met grote belangen voor de inwoners en/of risico’s. Een rekenkamer(functie) moet in staat zijn om te kunnen bepalen of het gemeenschapsgeld zorgvuldig, rechtmatig en zinnig is uitgegeven.

  • Zorgvuldig, spaarzaam, transparant financieel beleid met gematigde lokale lasten

Duurzaam inkopen
We willen dat duurzaam inkopen de norm is. Zo wil het CDA dat opdrachtnemers bij overheidsopdrachten gestimuleerd worden om zich in te zetten voor extra banen, of stage plekken, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De gemeente heeft zelf een belangrijke voorbeeld functie als het gaat om duurzaam inkoopbeleid. In het lokaal inkoopbeleid willen we stimuleren dat voldoende kans wordt gegeven aan lokale ondernemers voor bijvoorbeeld onderhoud groen en onderhoud wagenpark. Een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid is nabijheid. Het CDA stimuleert regionale inkoop door de gemeente.

  • Lokaal/regionaal inkopen door de gemeente

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.