Zonnepanelen

Energieopwekking en infrastructuur
In vele situaties geldt dat energieopwekking de samenleving als geheel ten goede komt, maar lokaal voor overlast kan zorgen. Wij willen een zo’n eerlijke verdeling van lusten en lasten in de lokale gemeenschap. Het CDA zet in op maximale inwonersparticipatie bij grootschalig opwekken van energie. Dit begint met goed informeren en gebruik maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. Bij grootschalige projecten moet er een afdracht zijn aan het gemeentefonds. Met die financiële middelen kunnen subsidies gegeven worden aan lokale inwoners wanneer ze investeren in het verduurzamen van bijvoorbeeld hun huis.

Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op ons landschap. We willen dat de “Zonnelader” wordt toegepast. Eerst zon op het dak! Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien. Met de netwerkbeheerders moeten afspraken gemaakt worden voor het verzwaren van de kabels, richting het transformatorhuis in Oostburg, zodat het netwerk voldoet aan het aanbod en de vraag. Bij de aanleg van een zonneweide moet een goed inpassingsplan aanwezig zijn, ook worden er afspraken gemaakt met de investeerders voor de ontmanteling over ca. 30 jaar. Het plaatsen van zonnepanelen op (grotere) parkeerterreinen is ook een mogelijke optie.

  • Maximale inwonersparticipatie bij grootschalige projecten
  • Subsidie voor verduurzamen woningen uit het gemeentefonds
  • Toepassen van de “Zonnelader”, eerst zon op het dak
  • Het elektriciteitsnetwerk moet voldoen aan vraag en aanbod

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.