Zorg

Zorg in de buurt
We ondersteunen de plaatselijke zorginstellingen en stimuleren samenwerkingsverbanden. Steeds met het doel dat de zorg en ziekenzorg aanwezig blijft in Sluis. Huisartsenposten en spoedeisende hulp moeten in de nabijheid beschikbaar zijn. Ook in de nacht en weekenden. Videobellen is een laatste redmiddel als het echt niet anders kan. Ouderen moeten dan wel geïnstrueerd en ondersteund worden.
We blijven via onze kanalen landelijk aandacht vragen voor de unieke uitdagingen waar de gemeente Sluis rondom zorg voorstaat. Met name de steeds groter wordende zorgkloof waardoor de vraag groter is dan het aanbod. Of de fragiliteit van onze brandweer (en andere spoedeisende hulp) doordat we een uitgestrekt gebied zijn en werken met vrijwilligers.
Op regionaal niveau werken we voor de zwaardere zorg samen met de buurgemeenten, eventueel over de grens, om samen te komen tot een volledig regionaal zorgaanbod. Waar mogelijk proberen we de verzorging, bv na een operatie, in eigen regio te ondersteunen.
In de wijk willen we een verdere uitwerking van Toekomstige zorg Zeeuws Vlaanderen, waarbij de eerstelijnszorg (Ziekenhuizen, huisartsen, gemeente/WMO) zoveel mogelijk als één team samenwerken. Daarbij zetten we ons ook in voor het behoud van de verschillende diensten en het aantrekken van voldoende huisartsen en tandartsen om het tekort te minimaliseren. In de kernen waar nabije zorg verdwijnt, willen we via domotica en technologische ondersteuning er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.
Ouderen verdienen een goedverzorgde oude dag. Ze moeten zolang mogelijk in hun eigen kern kunnen blijven wonen. Als CDA vinden we dat de zorg niet geconcentreerd moet worden alleen in Oostburg, maar in meerdere kernen omdat we zo een stukje zorg kunnen overnemen en ouderen kunnen genieten van hun oude dag. Intramurale zorg willen we op minstens 3 locaties behouden Sluis, Oostburg, Breskens. De zorg in de overige bestaande verzorgingstehuizen willen we in stand houden.

  • Behouden van eerstelijns zorg in de gemeente
  • Samenwerking met buurgemeentes en over grens voor zwaardere zorg
  • Goede ouderen zodat ze zolang mogelijk in eigen kern en omgeving kunnen blijven wonen

Geestelijke gezondheidszorg
Afgelopen jaar is er veel onrust geweest bij de GI’s (gecertificeerde instellingen), nl jeugdbescherming en jeugdreclassering, door het wegvallen van onder andere Intervence. Als CDA vinden we de continuïteit van de zorg voor deze kwetsbare groep belangrijk, daarom gaan we voor een sterk en solide GI.
De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn tol geëist bij mensen. Wij bieden inwoners zoveel mogelijk hulp en ondersteuning om de gevolgen te verwerken en het leven weer op te pakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.