12 juli 2022

CDA in Terneuzen laat zich horen over stikstofproblematiek

De afgelopen tijd is de discussie rondom de stikstofaanpak weer opgelaaid. Door het kabinet zijn plannen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te beperken en zo natuur te beschermen. Deze plannen zijn echter eenzijdig gericht op de agrarische sector en dit zorgt voor veel onzekerheid en onrust onder de boeren. De Terneuzense CDA-fractie heeft deze weken niet stilgezeten en vanuit de gemeenteraad actie ondernomen.

CDA-gemeenteraadslid Loek de Beleir heeft om te beginnen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. In de vragen merkt hij op dat er gebieden in de gemeente zijn waar onhaalbare stikstofdoelen worden gesteld. Onder andere in het gebied bij de Braakman, rondom Axel en de polder tussen Terneuzen en Zaamslag. Het gebied rondom de Canisvliet bij Westdorpe heeft zelfs een reductiedoel van 95%. Het CDA heeft het college daarom gevraagd wat zij kan en gaat doen om de noodkreet van de agrarische sector te ondersteunen en achter onze boeren te gaan staan.

Naast de schriftelijke vragen diende het CDA tijdens de raadsvergadering van 7 juli een motie in. Daarin werd voorgesteld om als gemeenteraad van Terneuzen twéé uitspraken te doen. In de eerste plaats om richting de Rijksoverheid duidelijk onze zorgen uit te spreken voor en steun te geven aan het statement van de provincie Zeeland tégen de stikstofplannen. In de tweede plaats worden alle betrokken partijen uitgenodigd om zo snel mogelijk in gesprek te gaan over een (lokaal) breed gedragen gebiedsgerichte aanpak met heldere lokale opgaven en duidelijke toekomstperspectieven.

De gemeenteraad van Terneuzen en het college van burgemeester en wethouders schaarde zich unaniem achter de motie. Hiermee geven we als Terneuzense politiek een duidelijke signaal af. Namens het CDA gaf raadslid Loek de Beleir onderstaande toelichting bij de motie;

Beste collega’s,

Wij staan hier stil bij een groot maatschappelijk probleem. Een probleem dat is geschapen decennia terug en waar wij ons nu van bewust van zijn, dat de stikstof nu een probleem vormt. Wij, als CDA-Terneuzen, ontkennen het probleem niet en willen dan ook bijdragen aan een oplossing. Maar wel, een eerlijke oplossing. Een oplossing die ook realistisch en uitvoerbaar is.

Dus, iedere vervuiler onder de loep bekijken en niet alleen de landbouw, iets wat Gedeputeerde Staten van Zeeland dan ook duidelijk benadrukken in hun notitie van 15 Juni. 70% van de stikstofdepositie in Zeeland komt van buiten de landbouw en dáár, zijn nog geen beperkende maatregelingen voor bekend.

Daarom willen wij met deze motie vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, snel aan de tafel te gaan zitten met álle betrokken partijen. De inwoners van Terneuzen en Zeeland hebben recht op duidelijkheid, en deze vooruitzichten bieden géén toekomst voor zowel landbouw, natuur en alle andere betrokken partijen.

Met deze motie in de hand kunnen de gedeputeerde Staten van Zeeland een extra stimulans geven, om zich sterk te maken in Den Haag en zich in te zetten voor zowel landbouw, betrokken partijen als alle andere aanverwante bedrijven.

Dankuwel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.